Forumotion [Code] Tạo icon riêng cho từng box
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 27.10.12 11:28
TheKai - Thiết Kế Team
Demo


Code
- Vào index_box

- Tìm code sau
Code:
   <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}"/>

- Thay bằng
Code:
    <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" value="{catrow.forumrow.FORUM_NAME}"  />

- Tiếp tục tìm
Code:
<!-- BEGIN catrow -->

- Chèn dưới nó = code sau

Code:

   <script type="text/javascript">
    $("[value='Tên box cần thay icon']").replaceWith('<img src="link ảnh thay thế">');

    </script>

- Với mỗi box cần thay ta sẽ thêm 1 đoạn code sau
Code:
   $("[value='Tên box cần thay icon']").replaceWith('<img src="link ảnh thay thế">');

Lưu ý : Kích thước icon thay thế phải bằng kích thước của icon mặc định . Nếu không icon sẽ nhỏ hoặc lớn làm vỡ khung

avatar
nhockientb
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 16.11.12 14:14
nhockientb - Thành Viên
xem nội dung

avatar
Ừ•Anh Ngốc
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 20.11.12 16:31
Ừ•Anh Ngốc - Thành Viên
xem

avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 16.01.15 23:23
roseila - Thành Viên
xem

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 7:02
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
xu233
Thành Viên
Bài Viết : 1
on 06.07.16 22:46
xu233 - Thành Viên
Xemmmmm

avatar
BeHuyen
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 08.07.16 18:07
BeHuyen - Thành Viên
aaaaaa

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 12.10.16 16:33
JAR7 - Thành Viên
thanks


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent