Forumotion [Code] đóng mỡ box
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 27.10.12 12:07
TheKai - Thiết Kế Team
Demo :

hướng dẫn : tạo js

- Title * : ( tùy bạn )
- Placement : In all the pages
- Javascript Code * : dùng code dưới
Code:
$(function(){$(".main-head").prepend('<span class="collapse" style="padding: 0px; float:right;width: 15px;height: 15px;overflow: hidden;"><img src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_tcat.gif" alt="Đóng" /><img class="hide" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_tcat_collapsed.gif" alt="fmOpen" /></span>');$(".collapse").each(function(index){$(this).attr("id","fmvicollapse"+location.pathname+index);if(my_getcookie("fmvicollapse"+location.pathname+index)=="1"){$(this).children("img[alt='Đóng']").hide();$(this).children("img[alt='fmOpen']").show();$(this).parent().next().hide()}});$(".collapse img[alt='Đóng']").click(function(){my_setcookie($(this).parent().attr("id"),1,1,0);$(this).hide().next().show();$(this).parent().parent().next().hide()});$(".collapse img[alt='fmOpen']").click(function(){my_setcookie($(this).parent().attr("id"),0,1,0);$(this).hide().prev().show();$(this).parent().parent().next().show()})});

avatar
phongpy009
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 16.11.12 18:46
phongpy009 - Thành Viên
xem

avatar
anhdausai
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 16.11.12 19:27
anhdausai - Thành Viên
ii

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 7:31
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 14.02.15 11:38
roseila - Thành Viên
xem

avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 14.02.15 11:42
roseila - Thành Viên
xem

avatar
Kênh Game 8
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 13.03.15 9:57
Kênh Game 8 - Thành Viên
5465456456456

avatar
trandangduat
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 13.01.16 12:53
trandangduat - Thành Viên
dddddddddddddddddddddddddddddd

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 12.10.16 16:43
JAR7 - Thành Viên
thanks you


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent