Forumotion [Code] Bảng đăng nhập góc phãi forum
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 27.10.12 12:11
TheKai - Thiết Kế Team
Demo :

Vào Header tìm code sau :
Code:
<!-- END switch_login_popup -->

Chèn Code này dưới code bên trên
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

  <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
<div class="guestwarn">
  <form action="/login" method="post" name="form_login">
    <div class="user_login_form center"><p><label>
 
    <input type="text" class="post" size="10" name="username"
value="Tên truy cập" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên truy
cập';" onfocus="if(this.value=='Tên truy cập')
this.value='';"></label> <label>
      <input
id="password" type="password" class="post" size="10" name="password"
value="Mật khẩu" onblur="if(this.value=='') this.value='Mật khẩu';"
onfocus="if(this.value=='Mật khẩu') this.value='';"></label>
      <label class="Rlogin">
        <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked"></label>
 
      <label class="Rlogin"><input type="submit"
class="mainoption" name="login" value="Đăng
nhập"></label></p></div>
<script
type="text/javascript">document.write('<input type="hidden"
name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
     
      </form></div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

Cho Code sau vào Css
Code:
/* Đăng nhập trượt */
.amature, .guestwarn {
-moz-border-radius: 8px;
-moz-box-shadow: 5px 5px 5px #191919;
-moz-opacity: .88;
-webkit-border-radius: 8px;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 5px #191919;
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/45/96/se10.jpg);
box-shadow: 5px 5px 5px #191919;
color: white;
filter: alpha(opacity=88);
font-size: 12px;
max-height: 15px;
max-width: 800px;
opacity: .88;
padding: 10px 15px;
position: fixed;
right: 0;
top: 0;
z-index: 10;
}

Ok thế là xong

CÁi này đã có đăng nhập ko chuyển trang

Nguồn : cntt-k3
Rip từ : KingGameHãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent