Forumotion [Code] Chatbox mặc định có auto đăng nhặp
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 27.10.12 12:19
TheKai - Thiết Kế Team
- Chức năng :
+ Gọn nhẹ , dễ nhìn , dễ xài ^^
+ Có chức năng tự đăng nhập
+ ...
- Demo


- Code


- Chèn code sau vào nơi muốn hiển thị , thường thì đặt ở index_body

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="boxfmvi main">
   <div class="main-head">
      <div class="page-title">
         <h2>Khu vực tán gẫu chung</h2>
      </div>
   </div>
   <div class="main-content">
      <iframe width="990px" height="400px" frameborder="0" id="chatfmvi" onload="firstchatfmvi()" src="/chatbox/index.forum?archives=1" onerror="firstchatfmvi()" style="margin: 2px;"></iframe>
      <script type="text/javascript">
         function firstchatfmvi() {
            setTimeout(function () {
               if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                  $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
               }
            }, 2000);
         }
      </script>
   </div>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
0
avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 05.11.12 13:05
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
votevote

0
avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 08.02.15 14:17
roseila - Thành Viên
cho xem cái

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 7:01
sayedn73 - Thành Viên
thank's

0
avatar
Kênh Game 8
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 19.03.15 15:42
Kênh Game 8 - Thành Viên
asdasdasdasd

avatar
govjp2
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 15.05.15 7:15
govjp2 - Thành Viên
xemmmm

avatar
duykoi
Thành Viên
Bài Viết : 10
on 26.06.15 20:33
duykoi - Thành Viên
xem

avatar
tonetone
Thành Viên
Bài Viết : 5
on 08.04.16 13:45
tonetone - Thành Viên
xem

avatar
BeHuyen
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 08.07.16 18:08
BeHuyen - Thành Viên
aaa

avatar
hoilamgi
Thành Viên
Bài Viết : 16
on 24.07.16 21:44
hoilamgi - Thành Viên
xemmmmmmmmmmmmmm

avatar
Ryuki
Thành Viên
Bài Viết : 12
on 20.08.16 13:54
Ryuki - Thành Viên
wooow Its really

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 11.10.16 15:24
JAR7 - Thành Viên
thanks

avatar
huyvip83
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 12.10.16 22:11
huyvip83 - Thành Viên
xemmmmmmmmmmmm

avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 15.10.16 18:58
roseila - Thành Viên
cho xem nào Cười

avatar
help me
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 30.10.16 10:42
help me - Thành Viên
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent