Forumotion [Code] Thanh level đẹp mới đây
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 27.10.12 12:22
TheKai - Thiết Kế Team
First topic message reminder :

Dem0

hướng dẫn
Làm tương tự các bước như thanh level của thuan007
tức ngắn gọn là:


1. Chỉnh 3 mục trong mục profile:
ACP> Ql nhóm và người dùng> QLy người dùng> Profiles
- tổng bài gửi > posts
- điểm> points
- reputation> thanked
Trong phần Points system và Reputation của Modules chỉnh như hình:


2. tạo 1 HTML với nội dung sau:
- ACP> Module> HTML & Javascripts> HTML
- tạo 1 trang HTML và chèn codes sau vào rùi lấy link
Code:
function A1level(){
var ip="15"
var ie="100"
var ir="22"
var ine="19"
var maxm="15000"
var maxl=(ine*500)
var aq=[];
var level=[];
var posts=[];
var points=[];
var thanks=[];
x = document.getElementsByTagName('div')
for(y=0;y<x.length;y++){
if(x[y].className == "fmlevel"){
z= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
a= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
posts[z]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
points[a]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
thanks[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked</span>: </span>")[1]);
if(points[a]>=0){
var xp=[];
var firstchar=[];
xp[z]=Math.floor(posts[z]*ip/10+(thanks[tks]*4)*ir/10)
level[z]=(xp[z]/ine)
var exp = Math.floor((level[z]-Math.floor(level[z]))*ie)
var nol = Math.floor(level[z]+parseInt(1));
var mtmy= Math.floor(100-exp);
var title1="Level"
if (nol > 100){(nol = "100")&&(exp = "99")&&(title1="Max-Level")}
var width=(exp-5)
 
if(xp[z]>0){mag = Math.floor(points[a])}
var mperc = (Math.floor((mag/maxm)*100)-6)
if(mag > maxm) {(mag = maxm)&&(mperc = "94")}
var lperc = (Math.floor((xp[z]/maxl)*100)-6)
if(xp[z] > maxl) {(xp[z]= maxl)&&(lperc = "94")}
aq[z]="Unknown"
var i=1;
stats="<div
 align='center'><div valign='bottom' align='left' style='width:
130px;color: blue;font-size: 7pt;'><font
style='font-color:#37f;font-size:11px;'><b>"+title1+":</b>
 </font><font style='color: crimson;'><b>"+ nol
+"</b>  </font>(+"+exp+"%)<div class='levelbg'><img
 src='/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif' width='"+width+"%'
height='9px'><img src='/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif'
width='2px' height='9px'></div><b>SP: " +mag+" /
"+maxm+"</b><div class='levelbg'><img
src='/users/2211/12/43/96/album/green110.gif' width='"+mperc+"%'
height='9px'><img src='/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif'
width='2px' height='9px'></div><font style='color:
crimson;'>Còn "+mtmy+" % lên cấp tiếp
theo.</font></div></div> "
x[y].innerHTML
+="<span class='gensmall'>" + stats} else{x[y].innerHTML
+="<font color=red><br><br><b>Ăn Xin :
("+points[a]+" points)</b></font>"}}}
}
A1level();
3. Chèn vào overall_footer đoạn code và thay link HTML vừa tạo:

Code:
<script src="link trang HTML"></script>
4. Chèn code hiển thị thanh level
chèn vào chỗ tùy ý trong viewtopic_body:
Code:
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>
5. Chèn thêm code sau vào css:
- ACP> Display> Colors & Pics> Colors> CSS
- chèn vào cuối css cho tiện
Code:
.levelbg{line-height:
 13px;background:
url(http://i46.servimg.com/u/f46/16/96/29/15/levelc10.png)
no-repeat;width: 120px; height: 13px;padding-top: 2px;padding-left:
2px;}

0
avatar
xuanhai365
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 18.07.16 18:36
xuanhai365 - Thành Viên
Xek

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 12.10.16 16:43
JAR7 - Thành Viên
thanks


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent