Forumotion [Code] Tạo bộ gõ tiếng việt ( Forumoition )
avatar
24h...CậuéC
Thiết Kế Team
Bài Viết : 51
on 27.10.12 14:34
24h...CậuéC - Thiết Kế Team
Style CP Orange :

Code:
#mudimPanel {
background: white url('http://i45.servimg.com/u/f45/16/55/88/76/bogo11.png') no-repeat right center!important;
border: 2px solid #DDD!important;
position: fixed!important;
width: 295px!important;
height: 35px;
padding: 11px 25px 11px 4px!important;
font-size: 9px!important;
vertical-align: middle;
bottom: 100px!important;
left: -302px!important;
border-radius: 10px 0px 0px 10px;
}
#mudimPanel:hover {
left: -2px!important;
}
Style Ribbon :

Code:
#mudimPanel {
-webkit-transition: all 0.5s ease;
-moz-transition: all 0.5s ease;
transition: all 0.5s ease;
background: url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/ribb10.png') 333px 0 no-repeat,url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/ribb11.png') center right no-repeat, url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/ribb12.png') repeat-x 0 center !important;
bottom: 20px!important;
left: -333px!important;
width: 330px!important;
height: 45px!important;
padding: 11px 48px 11px 5px !important;
font-size: 9px!important;
font-weight: bold;
vertical-align: middle;
border: none !important;
}
#mudimPanel:hover {
left: 0!important;
}
Lightblue background:

Code:
#mudimPanel {
-webkit-transition: all 0.5s ease;
-moz-transition: all 0.5s ease;
background: white url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/lblue10.png') no-repeat right center!important;
-moz-opacity: 0.5;
opacity: 0.5;
filter: alpha(opacity=90);
bottom: 9px!important;
left: -333px!important;
width: 330px!important;
height: 45px!important;
padding: 4px 50px 4px 4px!important;
font-size: 9px!important;
font-weight: bold;
vertical-align: middle;
-webkit-border-top-right-radius: 4px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
-moz-border-radius-topright: 4px;
-moz-border-radius-bottomright: 4px;
border-top-right-radius: 4px;
border-bottom-right-radius: 4px;
}
#mudimPanel:hover {
left: 0!important;
}
Đây là đoạn script đã làm sẵn cho vào footer_end nhé
Code:
<script type="text/javascript" src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r153.js"></script>

avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 05.11.12 13:08
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
vote

avatar
dejanpetrus
Thành Viên
Bài Viết : 9
on 06.11.12 6:49
dejanpetrus - Thành Viên
xem

avatar
nhockientb
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 16.11.12 14:14
nhockientb - Thành Viên
xem

avatar
anhdausai
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 16.11.12 16:19
anhdausai - Thành Viên
i

avatar
vovanan
Thành Viên
Bài Viết : 1
on 16.11.12 16:48
vovanan - Thành Viên
aaaaa

avatar
Kênh Game 8
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 14.01.15 10:04
Kênh Game 8 - Thành Viên
xemmmmmmmm

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 7:07
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
nhoxboab
Thành Viên
Bài Viết : 12
on 11.05.15 18:45
nhoxboab - Thành Viên
ssssssssssssssssssssssssssssssssss

avatar
duykoi
Thành Viên
Bài Viết : 10
on 26.06.15 20:34
duykoi - Thành Viên
xem

avatar
trandangduat
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 30.10.15 6:18
trandangduat - Thành Viên
m

avatar
sican73
Thành Viên
Bài Viết : 34
on 13.11.15 9:46
sican73 - Thành Viên
thanks

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 11.10.16 15:26
JAR7 - Thành Viên
thanks


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent