Forumotion Share Code Thống kê bài viết Zone-FM đang dùng ( Edit )
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 27.10.12 19:29
Thànhkent - Quản Trị Viên
First topic message reminder :

Style thống kê bài mới này dành cho những người thích đơn giản  Cười

Edit từ code thống kê bài viết style vbb của notme  Cười đã quá

Edit by : Thànhkent



Đề mô :

Copy bài đi nơi khác nhớ ghi Nguồn

Thay hết code bên dưới vào mod_recent_topics .

Code:

  
 <div class="main">
        <div class="main-head">
          <div class="page-tile"><h2>Bài Viết Mới</h2></div>
        </div>    
<div class="main-content">
  <div style="height: 20px;border-bottom: 1px solid #DDDDDD;padding-top:3px;font-weight:bold;">
    
    <div style="float:left;text-align:left;width: 50%;padding-left:15px;">Chủ đề</div>
      <div style="float:left;text-align:left;width: 8%;">Trả Lời</div>
        <div style="float:left;text-align:left;width: 8%;">Xem</div>
        <div style="float:left;text-align:right;width: 12%;">Người Gửi</div>
        <div style="float:left;text-align:right;width: 20%;">Diễn Đàn</div>
    
    
    
   </div>
  
          <div style="overflow: hidden !important;height:197px;background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 2px 5px transparent;padding:5px;padding-left:25px;">
<div style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat;">
            <!-- BEGIN classical_row -->


    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
        <tbody class="hienlast" style="display:none">
          
          <script type="text/javascript">
 function gioihanl(a){
 if(a.length > 40){
  return a.substring(0,40)+'...';}else{return a;}
  };
            function shpost(a){
            window.open(a,'','width=200,height=100,top=200,left=400,menubar=no,titlebar=no,location=no');
            };
$(function () {
    $('.dulieu').load('/search?search_keywords=&search_author=*_* table.table .statused tr:lt(20)', function () {
        var i;
        for (i = 0; i < 20; i++) {
            $('.box:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc2').html());
$('.reply:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(0)').html());
$('.view:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(1)').html());
        }
$(".hienlast").show();
    });
});
</script>    
                      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            <tr style="height: 20px;">
                <td style="padding-left:3px" width="50%" nowrap="nowrap">

                    <span class="smallfont">
                        <a href="javascript:shpost('{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}');" title="Click to view post"></a>
                        <a title="{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">
<script>document.write(gioihanl('{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}'));</script>
</a>
                     </span>
                    
                </td>
<td nowrap="nowrap" class="reply" width="8%">
 
                </td>
<td nowrap="nowrap" class="view" width="8%">
                    
                </td>
                <td style="text-align:right" nowrap="nowrap" width="12%">
                    <span class="smallfont">
                      <!-- BEGIN switch_poster -->
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
      <!-- END switch_poster -->
 
      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
      <!-- END switch_poster_guest -->
                                                                             </span>
                </td>
                <td style="text-align:right" nowrap="nowrap" class="box" width="20%">
                  
                </td>
            </tr>
            <!-- END recent_topic_row -->
        </tbody>
    </table>
</div></div></div></div>
  <div style="display:none" class="dulieu"></div>

                                  
<!-- END classical_row -->





Done...



Được sửa bởi Thànhkent ngày 30.10.12 18:21; sửa lần 3.

0
avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 5:51
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
dearhunter12
Thành Viên
Bài Viết : 2
on 21.03.15 17:03
dearhunter12 - Thành Viên
asdasd12312

avatar
sangotunhienhnvn
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 24.04.15 16:27
sangotunhienhnvn - Thành Viên
thanks

avatar
bonpusxixq
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 03.06.15 23:17
bonpusxixq - Thành Viên
testt

avatar
Light Bess Line
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 19.06.15 14:04
Light Bess Line - Thành Viên
Thanks

avatar
nutno
Thành Viên
Bài Viết : 1
on 09.07.15 20:04
nutno - Thành Viên
ko thay

avatar
hamesashek
Thành Viên
Bài Viết : 19
on 26.08.15 6:32
hamesashek - Thành Viên
Yêu Yêu

avatar
Eslam Love
Thành Viên
Bài Viết : 8
on 30.08.15 18:23
Eslam Love - Thành Viên
thanks

avatar
trandangduat
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 20.10.15 17:33
trandangduat - Thành Viên
n

avatar
sican73
Thành Viên
Bài Viết : 34
on 13.11.15 8:25
sican73 - Thành Viên
thanks

0
avatar
help me
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 06.07.16 20:59
help me - Thành Viên
xxxxxxxxxxx

avatar
hamesashek
Thành Viên
Bài Viết : 19
on 07.07.16 8:16
hamesashek - Thành Viên
xem!

avatar
dangson12345
Thành Viên
Bài Viết : 12
on 02.09.16 13:19
dangson12345 - Thành Viên
Thank

avatar
kingofclan
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 26.10.16 13:09
kingofclan - Thành Viên
Xem

avatar
help me
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 30.10.16 10:39
help me - Thành Viên
xemmmmmmmmmmmmmmm


Sponsored content
Sponsored content -



Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent