Forumotion [Share] Lastopic đa chức năng cho Punbb
avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 03.11.12 18:09
bucnong - Thành Viên


Chức năng:

Hoạt động trên hầu hết các trình duyệt.
Hỗ trợ hai ngôn ngữ: Anh - Việt
Thống kê thành viên và bài viết
Icon trạng thái chủ đề
Chuyển đổi vị trí hai khối thống kê
Chức năng cập nhật bài viết mới
Tooltip hiển thị thông tin chi tiết của chủ đề:
Tiêu đề
Người tạo chủ đề
Người gửi cuối
Thời gian gửi
Tên chuyên mục
Trạng thái chủ đề
Lượt xem
Lượt trả lời
Ghi chú cho người xem

Bắt đầu làm nào :


mod_most_active_starters
Code:
Code:
<div    <!-- BEGIN POSTER -->
    <div        <span>
            {POSTER.NAME}
        </span>
        <span            {POSTER.NB_TOPICS}
        </span>
    </div>
    <!-- END POSTER -->
</div>
mod_most_active_topics
Code:
Code:
<div    <!-- BEGIN TOPIC -->
    <div        <span            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.gif" />
        </span>
        <span            <a href="{TOPIC.LINK}">{TOPIC.NAME}</a>
        </span>
    </div>
    <span    <!-- END TOPIC -->
</div>
mod_most_viewed_topics
Code:
Code:
<div    <!-- BEGIN TOPIC -->
    <div        <span            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.gif" />
        </span>
        <span            <a href="{TOPIC.LINK}">{TOPIC.NAME}</a>
        </span>
    </div>
    <span    <!-- END TOPIC -->
</div>
mod_recent_topics
Code:
Code:
</div>
<div<!-- BEGIN classical_row -->
<div    <select        <option value="latestTopics">
            Latest topics
        </option>
        <option value="activeTopics">
            Most active topics
        </option>
        <option value="viewedTopics">
            Most viewed topics
        </option>
    </select>
    <span        <img    </span>
    <span        <img    </span>
</div>
<div    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
    <div        <span            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.gif" />
        </span>
        <span            <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
        </span>
    </div>
    <span    <!-- END recent_topic_row -->
</div>
<!-- END classical_row -->
mod_top_post_users_month
Code:
Code:
<div    <!-- BEGIN POSTER -->
    <div        <span>
            {POSTER.NAME}
        </span>
        <span            {POSTER.NB_POSTS}
        </span>
    </div>
    <!-- END POSTER -->
</div>
mod_top_post_users_week
Code:
Code:
<div    <!-- BEGIN POSTER -->
    <div        <span>
            {POSTER.NAME}
        </span>
        <span            {POSTER.NB_POSTS}
        </span>
    </div>
    <!-- END POSTER -->
</div>
mod_top_posters
Code:
Code:
<div    <select        <option value="topPoster">
            Top posters
        </option>
        <option value="topstarters">
            Most active topic starters
        </option>
        <option value="weekPoster">
            Top posting users this week
        </option>
        <option value="monthPoster">
            Top posting users this month
        </option>
    </select>
</div>
<div    <!-- BEGIN POSTER -->
    <div        <span>
            {POSTER.NAME}
        </span>
        <span            {POSTER.NB_POSTS}
        </span>
    </div>
    <!-- END POSTER -->
</div>
<script type="text/javascript" src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/last-topic-for-punBB-by-FMvi-group.js">
</script>

Vào Header tìm đoạn code sau và xóa nó đi :
Code:
Code:
<div  <div   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- BEGIN saut -->
   <!-- END saut -->
   <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>     
</div>
Vào index_body thêm vào dưới {JAVASCRIPT} :
Code:
Code:
<div  <div   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- BEGIN saut -->
   <!-- END saut -->
   <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>     
</div>
Thêm đoạn sau vào css :
Code:
Code:
.tooltipFMvi{background-color:#131313;border:5px solid #000;border-radius:5px 5px 5px 5px;box-shadow:2px 2px 3px #818181;color:#FFF;display:none;font-family:cursive;font-size:13px;line-height:18px;position:absolute;z-index: 999;width:290px;padding:5px}
.tiplFMvi{color:threedface;font-family:Verdana;padding:2px 3px 2px 0}
#main,#left,.module,.module>div{overflow:visible !important}
.newltopic,.newposter,#left .main-head{position:relative}
.rightlFMvi{position:absolute;top:0px;right:2px;}
#content-container div#left{margin-bottom:30px;width:100%;border:1px solid #1E1E1D;border-radius:0;box-shadow:0 0 1px #000}
.newltopic,.newposter{font-family:Comic Sans MS;line-height:22px;font-size:14px;}
#latestTopics,#activeTopics,#viewedTopics,#topPoster,#weekPoster,#monthPoster,#topstarters{display:none;height:210px;}
Cách đặt widgets :Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent