Forumotion 3 Thanh level nhỏ gọn cho punbb
avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 03.11.12 18:22
bucnong - Thành Viên
First topic message reminder :

sau đây mình xin hướng dẫn cách làm code lv 3 trong 1
cho cái này vào viewtopic_body nơi muốn hiện tốt nhất là sau cái code
Code:
<strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>
Code:
 <style type="text/css">
.hidden {
display: none;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
$(".tabmenu").removeClass("hidden");
$(".tabs h2").addClass("hidden");
$(".tabs").tabs();
});
</script>
                      <div class="tabs">
<ul class="tabmenu hidden">
<li><a href="#tab-1">C1</a></li>
<li><a href="#tab-2">C2</a></li>
<li><a href="#tab-3">C3</a></li>
<li><a href="#tab-4">C4</a></li>
</ul>
                        <div id="tab-1"><h2>Nhân Vật</h2>
 <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
                          <a>.†.Nhân Vật.†.</a><br>
<div class="levelhinhnguoi" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>
  <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI--></br>
</div>
<div id="tab-2"><h2>.†.Cấp Bậc.†.</h2>
<a>Cấp Bậc</a><br>
  <div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div> </br>
</div>
<div id="tab-3"><h2>Linh Thú</h2>
  <a>.†.Linh Thú.†.</a><br><left><p>{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br><img src="http://1.bp.blogspot.com/-tW3-ghYEpLI/TspwDPdqLgI/AAAAAAAAAXk/VJtB9eP5DC8/s1600/black-018-loading-p.gif"width="150"height="20"/> </br></p></left>
  </br></div>
<div id="tab-4">
<h2>Up...</h2>
<p>Up...</p>
</div>
</div>
sau đó tìm trong viewtopic_body doạn sau

<!-- END postrow -->
thêm vào sau nó

<script type="text/javascript" src="http://camxucfan9x.forumotion.com/h161-page"></script>
<script type="text/javascript" src="http://camxucfan9x.forumotion.com/h178-page"></script>

tiếp đến các bạn ok là xong . nhớ vote tớ cái nghen
Demo:

http://camxucfan9x.forumotion.com/t501-topic#tab-1Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent