Forumotion [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)
avatar
the_dav
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 06.11.12 12:19
the_dav - Thành Viên
há há từ khi thanken làm cái forum mà chưa có bài nào
hn mình tặng cái skin share. mình rất ngại copy rùi paste nhưng thui. nói chuyện vài lần mà quý ông đến phát ghét hihi (ghét mới share bên này nhá =)) )
còn các forum khác tui kệ đó Cười nhe răng
demo: http://www.hotrofm.com/
thông tin:
skin rip by the_dav Cười nhe răng
edit by Chicken™️
skin dc chỉnh sửa theo bố cục mặc định sài last 3 mà load khá ổn Cười nhe răng
mình sẽ ko giới thiệu nhiều thẳng vào mục đích nun Cười nhe răng

giải đáp thắc mắc về skin : http://www.hotrofm.com/t1317-topic#5484
:an:
overall_headerĐược sửa bởi the_dav ngày 06.11.12 12:20; sửa lần 1.

0
avatar
the_dav
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 06.11.12 12:20
the_dav - Thành Viên
index_body

Code:
<br>

  <center><img src="http://mobifone3.malware-site.www/Hinhwap/New/04.gif"/><span style="font-size: 30px; line-height: normal"><font face="Comic Sans Ms"><font BGCOLOR=BLACK color="red"><strong><a href="http://www.hotrofm.com/t1118-topic#4434" class="postlink" original-title=""><blink>Ấn vào đây để xem quy định của box Yêu Cầu Skin</blink></a></strong></font></font></span><img src="http://mobifone3.malware-site.www/Hinhwap/New/04.gif"/></center>
  <br>
      <center><img src="http://tuoigi.com/img/hot.gif"/><span style="font-size: 30px; line-height: normal"><font face="Comic Sans Ms"><font BGCOLOR=BLACK color="red"><strong><a href="http://www.hotrofm.com/t1269-topic#5267" class="postlink" original-title=""><blink>Báo danh nick Yahoo !</blink></a></strong></font></font></span><img src="http://tuoigi.com/img/hot.gif"/></center>
    <br>
    <script type="text/javascript" src="http://www.hotrofm.com/31415.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.hotrofm.com/28373.js"></script>   
 
 
  <div id="left" class="boxfmvi main" style="display: block; ">
<div class="main-head"><div class="page-title">
  <a style="margin-right: 10px;" href="javascript:vol(0)" onclick="javascript:searchtopic('/search?search_keywords=&amp;search_author=*_*', '20', '#recentnew ul')" original-title="Reload">
    <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/17/54/81/09/playba10.png"></a>
    <span style="color:#FFF;font-family:Trebuchet MS;font-size:17px!important;font-variant:small-caps;font-weight:600!important;text-shadow:1px 1px 1px #000">Tình hình diễn đàn</span><select style="float:right;clear:right" id="changeFMvi" onchange="searchtopic('/search?search_keywords=&search_author=*_*&search_where='+this.options[this.selectedIndex].value, '20', '#recentnew ul')"></select></span></div>
  </div>
</div>
        <div class="main-content" style="height:31em; border-radius:0;margin-top: -15px; ">
            <div class="module main toppost_width" style="border: 0 none; border-radius: 0">
              <div class="starsTitle"><img id="loaUser" style="display: none; float: right; margin-top: 3px;" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif" />
                  <fieldset style="margin-top: -0.1em">
                    <select style="width: 167px" onchange="searchuser(this.options[this.selectedIndex].value, '20', '#top_posters ul')">
                      <option value="/memberlist?mode=overall_posters">Thành viên tích cực</option>
                      <option value="/memberlist?mode=today_posters">Gửi bài hôm nay</option>                     
                      <option value="/memberlist?mode=joined&order=DESC">Thành viên mới</option> 
                      <option value="/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC">Truy cập gần đây</option>
                      <option value="/memberlist?mode=groups&order&submit=Ok&username"> nhóm Truy cập gần đây</option>
                    </select>
                  </fieldset>
                </div>
             
               
 
   
                <div id="top_posters" class="main-content" style=" border-radius: 0pt 0pt 0pt 0pt ! important; background-color: rgb(251, 251, 251) ! important;">
                    <ul class="latest_topics" style="border:0 none">
                        <div class="loaddinng"></div>
                    </ul>
                </div>
            </div>
       
            <div class="module main recentWidth1" style="border-color: ##DDD; border-radius: 0">
                <div class="starsTitle">
                    Thống kê bài viết mới
                                                      
                              Gửi Bởi         Xem     Trả lời       Mục Gửi
               
             
                  <div id="proLastLoad" class="loaddingLike"></div>
             
                </div>
       
  <div id="recentnew" class="main-content" >
    <ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;"><div class="loaddinng"></div></ul></div>
 
  </div>
<img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" alt="quang cao" width="970" original-title="">
<div class="main">
  <div class="main-head"><div class="page-title"><h2>CHATBOX (Không hỗ trợ tại đây) - <a href="http://www.hotrofm.com/h32-page"><span style="color:white"><b><font size="2">Chơi cờ Caro Online</font></b></span></h2></div></div>
 <div class="main-content">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <iframe frameborder="0" width="100%" height="400px" onerror="firstchatfmvi()"
      src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
      <script type="text/javascript">
         function firstchatfmvi() {
            setTimeout(function () {
               if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                  $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
               }
            }, 2000);
         }
      </script>
 
<!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div style="padding-top:50px;padding-bottom:50px;"><center><span style="font-weight: bold;"> <a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a></span>,<span style="font-weight: bold;"> <a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a></span></center></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
    </div>
  <img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" alt="quang cao" width="970" original-title="">
 
</div>
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
      <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
      <div class="main paged; boxContent" style="float: left; width: 722px; ">
{BOARD_INDEX}
        <!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
   <li>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
   </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->
         
         
          </div>
    <div class="boxContent" style="float: left; width: 220px;margin-left: 20px;">
 
 
 
     
  <div class="module main" style="margin-top: 2em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>AVATAR</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <center><span class="useravatar"><img src="http://www.zeroaxis.net/images/no_avatar.gif" alt=""></span> </center>
<!-- END switch_user_logged_out -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <div id="avatar">
               
                </div>
               
            <!-- END switch_user_logged_in -->
     
            </div></div>
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
    </div>
 
 
  <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Hòm thư cá nhân</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
  <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_inbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=inbox"> Hộp thư đến</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_sentbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=sentbox"> Hộp thư đi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_outbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=outbox"> Thư đã gửi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_savebox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=savebox"> Hộp lưu trữ</a>
            </p>
      </div>
          </div>
          <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
          </div>
             
             
      <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
  <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Tùy chỉnh</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
  <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/user10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/cog10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/image10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=avatars"> Ảnh đại diện</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/text_s10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
            </p>
      </div>
          </div>
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
    </div>         
       
       
          <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Khác</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
  <p>
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user-g10.png">
                <a href="/groups" original-title=""> Hội nhóm diễn đàn</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/group10.png">
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=friendsfoes" original-title=""> Danh sách bạn bè</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.jpg">
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=facebook" original-title=""> Kết nối facebook</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/eye10.png">
                <a href="/search?search_id=watchsearch" original-title=""> Theo dõi bài viết</a>
            </p>
              <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/heart10.png">
                <a href="/search?search_id=favouritesearch" original-title=""> Bài viết ưa thích</a>
            </p>
                <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/page_e10.png">
                <a href="/search?search_id=draftsearch" original-title=""> Dự thảo</a>
            </p>
      </div>
          </div>
              <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
              </div>
       
             
   

             
   
             
             
             
  <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Quảng cáo</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="up" scrolldelay="70" hight="200" valign="baseline" width="190" height="200">

<a target="_blank" href="http://www.hotrofm.com/"/><img title="help.forumotion.com" src="http://illiweb.com/fa/admin/icones/help.png" width="190" height="100" /></a>
         
<a target="_blank" href="http://www.hotrofm.com/t802-topic"/><img title="Click để đặt quảng cáo" src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/81/39/81/xd24h_10.gif" width="190" height="100" /></a>         
 
</marquee>
   
            </div></div>
              <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
    </div>           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              </div>   
         
          <div class="boxContent" style="float: left; width: 100%">
<div class="main">
  <div class="main-head"><div class="page-title"><h2>Thống kê</span></h2></div></div>
 <div class="main-content">
<!-- BEGIN disable_viewonline -->


<br/>  <table id="general-stats" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <td id="online"> 

<div class="on-title"> <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"> <img class="globe" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/earth10.png"/> {L_WHO_IS_ONLINE} </a> </div>

        <div class="online-content">
       
{TOTAL_USERS_ONLINE}
  <br/>
{LOGGED_IN_USER_LIST}
        <br/>
       
{L_CONNECTED_MEMBERS}

        </div>
         
</td> <td id="statistics">

  <div class="stats-title"> <a href="#" rel="nofollow"> <img class="chart" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/partie10.png"/> STATISTICS</a> </div>

 <div class="stats-content"> 
 
{TOTAL_POSTS}
  <br/>
{TOTAL_USERS}
  <br/>
  {NEWEST_USER}
  <br/>
{RECORD_USERS}
  <br>
    <center><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/65/61/19/123_bm10.jpg"/></center>
 
  </div>
 
</td>   
       
  </table>
            <img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif"/>

<div class="main-box" id="legend">
<div align="left" class="legend">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</div>
 
  <a href="/groups" class="groups" align="right">Groups</a>
 
</div>

      <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
      <div id="onlinechat">
        <p class="page-bottom">
        {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : 
        {CHATTERS_LIST}<br />
        <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            </script>
        <!-- END switch_chatbox_popup -->
        </p>
      </div>
      <!-- END switch_chatbox_activate -->

<!-- END disable_viewonline -->
   
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->

<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->{CHATBOX_BOTTOM}{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
             
                          <script>
jQuery(document).ready(function(){
  jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) {
      link = jQuery('.frm dl dd img', data).attr('src');
      if(link){
  jQuery('#avatar').html('<center><span class="useravatar"><img src="'+link+'" alt=""></span></center>');
      }else{
        jQuery('#avatar').html('');
      }
  });
});
</script> 
  <script>function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong> : (.*?) <span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>


search_results_topics
Code:
<div class="main paged; boxContent" style="float: left; width: 722px; ">
<div class="main paged">
<form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();" class="frm-form">

   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_SEARCH_MATCHES}</h1>
   </div>

   <div class="main-content">
      <table class="table" cellspacing="0">
         <thead>
            <tr>
               <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
               <th class="tc2">{L_FORUM}</th>
               <th class="tc3">{L_REPLIES}</th>
               <th class="tc3">{L_VIEWS}</th>
               <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
            </tr>
         </thead>

         <tbody class="statused">
            <!-- BEGIN searchresults -->
            <tr>
               <td class="tcl tdtopics search">
                  <span class="status">
                     <img src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
                  </span>

                  {searchresults.NEWEST_POST_IMG}
                  {searchresults.PARTICIPATE_POST_IMG} 
                  {searchresults.TOPIC_TYPE} 
                  <h2 class="topic-title">
                     <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
                     <div class="tooltipFMvi" style="display:none"><div style="padding:10px">
                        <p class="tiplFMvi">Tiêu đề: 
                           <font color="blue">{searchresults.TOPIC_TITLE}</font>
                        </p>
                        <p>Tạo chủ đề: {searchresults.TOPIC_AUTHOR}</p>
                        <p>Chuyên mục: 
                           <font color="#0099FF"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></font>
                        </p>
                        <p>Trạng thái: 
                           <font color="#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</font>
                        </p>
                        <p>Lần xem: 
                           <font color="#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</font>
                        </p>
                        <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời: 
                           <font color="#009933">{searchresults.REPLIES}</font>
                        </p>
                        <p>Người gửi cuối: {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}</p>
                        <p>Thời gian gửi: 
                           <font color="#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</font>
                        </p>
                                                          <span style="display:none" class="lastlink-FMvi">{searchresults.LAST_POST_IMG}</span>
                            </div></div> 
                                                </h2>
                  {searchresults.GOTO_PAGE} 
                  {searchresults.L_BY} {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
               </td>
               <td class="tc2"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></td>
               <td class="tc3">{searchresults.REPLIES}</td>
               <td class="tc3">{searchresults.VIEWS}</td>
               <td class="tcr">{searchresults.LAST_POST_TIME} {searchresults.L_BY} {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}{searchresults.LAST_POST_IMG}</td>
            </tr>
            <!-- END searchresults -->
         </tbody>
      </table>
   </div>

   <div class="main-foot">
   </div>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <p class="posting">{L_BACK_TO_TOP}</p>
   </div>
</form>
</div>
 
</div>


csss
Code:
a:link {text-decoration: none;}
a:visited {text-decoration: none;}
div#left {clear:both; width: 100%; !important}
html #content-container div#main {margin-left: 0px; !important}

.headerbar {
background-color: #1675BC;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_header.jpg);
background-repeat: repeat-x;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 5px;
}
#logo-desc {
margin: 0;
padding: 0;
text-align: center;
}

.headerbar {
background-color: #1675BC;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_header.jpg);
background-repeat: repeat-x;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 5px;
}

.pun {
background-color: #FBFBFB;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/optimisation_fdf/fr/bg_wrap.png);
background-position: bottom center;
background-repeat: repeat-x;
border-color: #00A5CD;
border-top: 0;
box-shadow: 1px 1px 10px;
padding: 0;
width: 1000px;
 
}


body {
background: url(http://illiweb.com/fa/optimisation_fdf/fr/bg_fdf.png) repeat-x #D8E9F6;
}
ul.navlinks {
-moz-border-radius: 0 0 7px 7px;
-o-border-radius: 0 0 7px 7px;
-webkit-border-radius: 0 0 7px 7px;
background: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_cat.png) repeat-x #1675BC;
border-radius: 0 0 7px 7px;
border-top: 1px solid white;
bottom: 9px;

position: relative;
text-align: center;
}
ul.navlinks {
border-bottom: 1px solid white;
font-weight: 700;

}
ul {
list-style-type: none;
}

ul.navlinks a.mainmenu {
-moz-transition-duration: 500ms;
-o-transition-duration: 500ms;
-webkit-transition-duration: 500ms;
color: white;
font-size: 11px;
outline: none;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
transition-duration: 500ms;
}
ul.linklist li {
display: inline;
font-size: 1.1em;
line-height: 2.2em;
list-style-type: none;
width: auto;
}

a.mainmenu {
margin-left: 8px;
}

.main .main-foot, .main .main-head {

font-weight: 400;
padding: .7em 1.3em;
background: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_cat.png) repeat-x #1675BC;
}.pun .main-content , .pun table.table td , #onlinelist , #stats {
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif);
}

.top-vi,.viewrep{padding:10px!important}#active_starters,#most_active,#pun-visit,#users_month,#users_week{display:none}.lastcate,.leftrecent,.repfmvi,.rightrecent,
.viewfmvi{overflow:hidden;position:absolute;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}

.leftrecent{width:34%}.left{margin-left:-3px;width:81%}

.imgstatus{background-color:#FFF;left:-32px;padding:2px 7px;position:absolute}.rightrecent{right:250px;text-align:right;width:115px}.showpost{font-size:9px;left:-12px;line-height:18px;position:absolute}


.viewfmvi{right:185px;text-align:right;width:50px}.repfmvi{right: 129px;text-align:right;width:50px}.lastcate{margin-right:-11px;right:0;text-align:right;width:157px}#content-container div#left,#content-container div#right{border:0 none;float:none;margin:0;width:100%}*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}* html #content-container #main-content{margin-left:0;margin-right:0;overflow:visible}* html #content-container div#main{float:none;margin-left:-99%;margin-right:-99%;width:100%}.latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;padding:0 5px 0 27px;text-align:left}.latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}.toppost_width{float:left;width:200px}.recentWidth{float:left;width:595px}.recentWidth .main-head{height:1.3em;overflow:hidden;position:relative}.recentWidth h3{marign-left:10px}.loaddinng{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:350px;width:440px}#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
.latest_topics li {
line-height: 16.1px;
}

/* Thống kê */
.leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
.rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;margin:5px 10px 5px 70px}
.starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px solid #D6D2D2;color: white;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;padding:5px;background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 rgb(8, 137, 238);}

.loaddingLike {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin11.gif) no-repeat scroll center center transparent;
display: none;
height: 1.4em;
margin: -1.4em 0 -3px 200px;
width: 126px;
}
#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}.chatbox_row_1:hover, .chatbox_row_2:hover {
-webkit-box-shadow: gainsboro 0px 0px 4px;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 5px;
box-shadow: gainsboro 0px 0px 3px;
margin: 5px;
background-color: white;
}
/* Tooltip */
#tooltip .header {display:none}
#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
#tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}


#chatbox_messenger_form {
-webkit-box-shadow: #D4D4D4 0px 0px 4px;
background-color: white;
border-bottom: 0px;
border-left: 1px solid #C9C9C9;
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
border-right: 1px solid #C9C9C9;
border-top: 1px solid #C9C9C9;
bottom: 0px;
box-shadow: #C6C6C6 0px 0px 4px;
height: 30px;
left: 0px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
position: fixed;
right: 0px;
width: 650px;
z-index: 999;
float: none;
}
label input#message {
background-color: white;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 3px;
font-size: 12px;
height: 17px;
}
#divbold, #divcolor, #divitalic, #divsmilies, #divstrike, #divunderline {
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x white;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 3px;
}
.fontbutton {
border: 0;
}
.fontbutton_normal {
background: #E1E1E2;
}
input#submit_button:hover {
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #A2A2A2;
border-image: initial;
color: #2C2C2C;
}

input#submit_button {
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x white;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 3px;
color: #929292;
cursor: pointer;
font-size: 12px;
padding-left: 2px;
padding-right: 2px;
text-transform: uppercase;
}
#chatbox_header.main-head {
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 #0889EE;
color: #DEDFDF;
padding: 0 1.3em;
}

#chatbox_members  {
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 #0889EE;
color: white;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
padding: .5em .25em;
text-align: center;
}
#chatbox {
background-color: white;
}

#chatbox_members {
background-color: white;
}
#chatbox_messenger_form {
background-color: white;
}


input.button1, input.button2, button.button2, #main-content a.cgu-buttons {
border: 1px solid #afafaf;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: 1px 3px 0px #afafaf;
  -webkit-box-shadow: 1px 3px 0px #afafaf;
}


.codebox {
margin: 1em;
background: whiteSmoke;
border: 1px solid #C2C0B8;
-webkit-box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
-moz-box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
max-width: 500px;
overflow: hidden;
}


.codebox dd.cont_code {
background: none;
width: 680px;
}
.fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object {
vertical-align:top;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-wrap {
position:absolute;
top:0;
left:0;
z-index: 999;
}

.fancybox-outer {
background:#f9f9f9;
color:#444;
text-shadow:none;
-webkit-border-radius:4px;
-moz-border-radius:4px;
border-radius:4px;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-opened {
z-index: 999;
}

.fancybox-opened .fancybox-outer {
-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
}

.fancybox-inner {
width:100%;
height:100%;
position:relative;
outline:0;
overflow:hidden;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-error {
color:#444;
font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
margin:0;
padding:10px;
}

.fancybox-image,.fancybox-iframe {
display:block;
width:100%;
height:100%;
border:0;
vertical-align:top;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-image {
max-width:100%;
max-height:100%;
}

#fancybox-loading {
position:fixed;
top:50%;
left:50%;
margin-top:-21px;
margin-left:-21px;
width:42px;
height:42px;
background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb10.gif);
opacity:.8;
cursor:pointer;
z-index: 999;
}

.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span {
background-image:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb10.png);
}

.fancybox-close {
position:absolute;
top:-18px;
right:-18px;
width:36px;
height:36px;
cursor:pointer;
z-index: 999;
}

.fancybox-prev,.fancybox-next {
position:absolute;
top:0;
width:40%;
height:100%;
cursor:pointer;
background:transparent url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/blank110.gif);
z-index: 999;
}

.fancybox-next {
right:0;
}

.fancybox-prev span,.fancybox-next span {
position:absolute;
top:50%;
left:-9999px;
width:36px;
height:36px;
margin-top:-18px;
cursor:pointer;
z-index: 999;
}

.fancybox-prev span {
background-position:0 -36px;
}

.fancybox-next span {
background-position:0 -72px;
}

.fancybox-prev:hover span {
left:20px;
}

.fancybox-next:hover span {
left:auto;
right:20px;
}

.fancybox-tmp {
position:absolute;
top:-9999px;
left:-9999px;
overflow:visible;
visibility:hidden;
padding:0;
}

#fancybox-overlay {
position:absolute;
top:0;
left:0;
overflow:hidden;
display:none;
z-index:999;
background:#000;
}

.fancybox-title-float-wrap {
position:absolute;
bottom:0;
right:50%;
margin-bottom:-35px;
z-index:999;
text-align:center;
}

.fancybox-title-float-wrap .child {
display:inline-block;
margin-right:-100%;
background:rgba(0,0,0,0.8);
-webkit-border-radius:15px;
-moz-border-radius:15px;
border-radius:15px;
text-shadow:0 1px 2px #222;
color:#FFF;
font-weight:700;
line-height:24px;
white-space:nowrap;
padding:2px 20px;
}

.fancybox-title-outside-wrap {
position:relative;
margin-top:10px;
color:#fff;
}

.fancybox-title-inside-wrap {
margin-top:10px;
}

.fancybox-title-over-wrap {
position:absolute;
bottom:0;
left:0;
color:#fff;
background:rgba(0,0,0,.8);
padding:10px;
}

#fancybox-buttons {
position:fixed;
left:0;
width:100%;
z-index: 999;
}

#fancybox-buttons.top {
top:10px;
}

#fancybox-buttons.bottom {
bottom:10px;
}

#fancybox-buttons ul {
display:block;
width:170px;
height:30px;
list-style:none;
-webkit-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);
-moz-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);
background:#111 0 0 50% 50% 100%;
border-radius:3px;
margin:0 auto;
padding:0;
}

#fancybox-buttons ul li {
float:left;
margin:0;
padding:0;
}

#fancybox-buttons a {
display:block;
width:30px;
height:30px;
text-indent:-9999px;
background-image:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb11.png);
background-repeat:no-repeat;
outline:0;
}

#fancybox-buttons a.btnPrev {
width:32px;
background-position:6px 0;
}

#fancybox-buttons a.btnNext {
background-position:-33px 0;
border-right:1px solid #3e3e3e;
}

#fancybox-buttons a.btnPlay {
background-position:0 -30px;
}

#fancybox-buttons a.btnPlayOn {
background-position:-30px -30px;
}

#fancybox-buttons a.btnToggle {
background-position:3px -60px;
border-left:1px solid #111;
border-right:1px solid #3e3e3e;
width:35px;
}

#fancybox-buttons a.btnToggleOn {
background-position:-27px -60px;
}

#fancybox-buttons a.btnClose {
border-left:1px solid #111;
width:38px;
background-position:-57px 0;
}

#fancybox-buttons a.btnDisabled {
opacity:.5;
cursor:default;
}

.fancybox-prev:hover,.fancybox-next:hover,.fancybox-opened .fancybox-title {
visibility:visible;
}

.iconPlayer {
background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/play-o10.png) no-repeat scroll center center transparent;
left:140px;
opacity:.8;
position:absolute;
margin-top:85px;
z-index:99;
padding:40px!important;
}

.fancyimg-fmvi {
cursor:0;
}


.entry-content img {
max-width:350px;
}.avatarthum img {
width: 70px;
background-color: whiteSmoke;
border-bottom: 2px solid;
border-radius: 3px;
border-right: 2px solid;
padding: 5px;
}
.user-basic-info img {
width: 120px;
background-color: whiteSmoke;
border-bottom: 2px solid;
border-radius: 3px;
border-right: 2px solid;
padding: 5px;
}

.useravatar img {
width: 120px;
background-color: whiteSmoke;
border-bottom: 2px solid;
border-radius: 3px;
border-right: 2px solid;
padding: 5px;
}
/* vote dislike */
.hihi {background-color: #1F537B;color: #DEDFDF;font-weight: 400;padding: 0.7em 0.1em;}
.dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
.vote-button{float:left;width:70px}
.c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
.c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:left;}
.c3zminus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}


.postmain blockquote, blockquote{  -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  -moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);    margin: 0.5em;  color: #495d68;  padding: 0 !important;  border: 1px solid #ccc !important;  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/quote110.png);}
blockquote div{  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/quotem10.png) no-repeat 99% 5px;  padding: 0.7em;  border: 1px solid white;}
/* giao diện blog */
#bookmarks{float:none;margin-top:20px;text-align:center}
#bookmarks a{border:1px solid;box-shadow:-2px -2px 2px #4B4646;height:30px!important;padding-bottom:4px;text-align:center;vertical-align:middle!important;width:20px!important;margin:0 10px!important}
#bookmarks a:hover{box-shadow:-2px -2px 2px red}
#bookmarks a:active{box-shadow:-2px -2px 2px #000}
#blog_comments{width:100%!important;border:0 none!important}
#blog_comments .post .postbody span{display:block;font-size:12px;margin-top:5px;padding-top:5px}
.nonchange,.nonchange span{display:inline!important;margin:0;padding:0}
#blog_comments .post .postbody{box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);margin-left:70px;position:relative;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;width:90%!important;padding:10px}
.blog_comment-avatar{display:block;float:left;height:auto;margin-right:10px;width:50px;background-color:#FFF;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 0 5px #EBEBEB;padding:2px}
.blog_comment-avatar img{background-color:#FFF;border:0 none;vertical-align:middle;width:50px;min-height:50px;margin:0}
#blog_comments .post{clear:both;margin-bottom:15px;position:relative;border:0 none!important;padding:0}
span.comment-time,span.comment-number{color:#888;position:absolute;right:40px;top:0;font-size:11px!important}
.comment-content{border-top:1px solid #DFDFDF}
#blog_comments .post span.dialog{height:20px;left:-10px;position:absolute;top:0;width:10px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dialog11.png) no-repeat scroll 0 0 transparent}
.comment-number img{position:absolute;padding:2px;right:0;}
.comment-number{cursor:pointer;right:10px!important}
.comment-number img.dropP{background-color:#FFF;z-index:100;border-color:#09A2E8;border-style:solid solid none;border-width:1px;}
.dropMenuP{display:none;background-color:#FFF;border:1px solid #09A2E8;position:absolute;right: 0px;top: -10px;padding:5px}


.pun table.table td {

border-style: solid none none none;

}

.main .tieude .page-title{color:#fff!important;background:#fff;opacity:0.8}
.main .tieude{
height: 28px;
padding: 6px;
  border: 1px solid #133783;
-webkit-box-shadow: 0 2px 2px -2px rgba(0,0,0,.52);
font-size: 12px;
font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
font-weight: 700;
  background-color: #3B5998;
color: #000;

}
.main .tieude .page-title{padding: 5px;}.noidungthongbao{padding: 0px;height:27px!important}
.dulieu2 hr,hr {
border: 0px;
border-bottom: 2px dashed #666;
height: 2px;

}
.slimHeader #pageNav {
margin-right: 1px;
padding-top: 6px;
}
.slimHeader #pageNav .topNavLink {
height: 31px;
}#pageNav li {
float: left;
}
.slimHeader #pageNav .topNavLink a {
height: 31px;
line-height: 29px;
padding: 0;
vertical-align: top;
}
.slimHeader #pageNav a {
color: #D8DFEA;
}
#pageNav a {
color: white;
display: block;
display: inline-block;
font-weight: bold;
height: 22px;
padding: 8px 10px 0 10px;
text-decoration: none;
}
.slimHeader #pageNav .headerTinymanPhoto {
border: solid 1px #294A8F;
border-top: solid 1px #123682;
-webkit-border-radius: 2px;
height: 23px;
margin: 3px 5px 3px 3px;
width: 23px;
}

fieldset.frm-set dl dd {
margin-left: 0em;
}

/* Avatar in index */
.avatar-index {float: left;}
.avatar-index img {width: 40px;height: 40px;background: #F4F4F4;border: 1px solid #DDD;margin: 0 5px;padding: 1px;}
.avatar-index img:hover {border: 1px dashed #CCC;}

#tooltip {

padding: 10px;
}  #text_editor_textarea {
background: white url(http://nr6.upanh.com/b1.s34.d4/6ac3c0606e6e18eda365b33e6158c7c0_50480296.hotrofm.png) no-repeat bottom right;
border: 1px solid #BCBCBC;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
padding: 2px;
}
 
a[href*="/t1158-topic"],.showcolor{color:#F00;animation:svcolor 1s infinite;-moz-animation:svcolor 1s infinite;-webkit-animation:svcolor 1s infinite;}
@keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-moz-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-webkit-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-webkit-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-moz-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-ms-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}


.large_textbutton{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/newbtn10.png) repeat-x scroll left top #7c8da3;border:0 none;border-radius:10px 10px 10px 10px;box-shadow:0 3px 8px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font:14px Arial,sans-serif;margin-left:10px;margin-top:-2px;position:relative;padding:4px 15px}
.post .post-options{height:22px;position:relative}


.chatbox_row_1:first-child span[style="font-style:italic"]:before {
    content: " Bạn đã mất kết nối - Hãy bấm đăng nhập để tiếp tục";
    visibility: visible;
    margin-top:50px;
    margin-left:50px;
   
  }
.chatbox_row_1:first-child span[style="font-style:italic"] {
    visibility: hidden;
    font-weight:bold;
  }
#general-stats{
  width: 100%;
  text-shadow: 1px 1px 0 white;
  background: #f5f5f5;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
  box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
  border: 1px solid white;}

#statistics{
  vertical-align: top;
  padding-bottom: 15px;
  border-left: 1px solid white;
  width: 100%;
  float: right;}

#statistics .stats-title{background: #e3e3e3;}

.stats-content{
  border-top: 1px solid #d9d9d9; 
  padding: 15px;}

#online{
  vertical-align: top;
  border-right: 2px solid #d2d2d2;
  background: #eaeaea;
  width: 60%;}

#online .on-title{background: #f3f3f3;}

#online .on-title, #statistics .stats-title{
  height: 70px;
  padding 0 0 0 20px;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 30px;
  border-bottom: 1px solid white;}

#online .on-title a, #statistics .stats-title a{
  font-family: Century Gothic !important;
  bottom: -23px;
  position: relative;
  left: 20px;}


.online-content{
  border-top: 1px solid #d9d9d9; 
  padding: 15px;}
#legend{margin: 25px 0;}

.groups{
  background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/custom10.png) no-repeat left;
  padding: 5px 0 5px 18px;
  float: right;
  margin-top: -22px;}

.pun .postfoot .user-contact {
float: center;
text-align: center;
width: 15em;
}.postmain blockquote, blockquote {
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
margin: 0.5em;
color: #495D68;
padding: 0 !important;
border: 1px solid #CCC !important;
background: url(http://cros.forumotion.com/users/2012/10/88/45/album/quote110.png);
}


.pun .postmain {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
background:#fff;
border:1px solid #fff;
border-radius:5px;
box-shadow:0 3px 5px #c9c9c9;
margin-left:15em;
width:770px;
line-height: 22px;

}

.pun .post {
background:transparent;
border:0;
padding-top:15px;
}

.pun .entry-content {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
background:#fff;
border-radius:5px;
margin-bottom:5px;
min-height:140px;
overflow:hidden;
padding-bottom:0;
padding-left:5px;

}

.pun .post-entry {
height:100%;
position:relative;
padding:1em 1em 0;
}

.pun .postbody {
height:100%;
width:100%;
}
.pun .posthead h2 strong {
float: none;
}

.pun .posthead {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
background:#f5f5f5;
border-bottom:0;
border-radius:5px;
margin:5px 5px 5px 0;
padding:.5em 1.3em .5em 1em;
}

.pun .post .user {
float:left;
left:10px;
margin-left:-16em;
position:relative;
text-align:center;
}

.postfoot {
border:0;
}.pun .user-ident .username {
position:relative !important;
text-decoration:none;
top:0;
}


.post .post-options {
height: 22px;
position: relative;
}


div.user-basic-info img{
    margin: 3px;
    border: 5px solid #eee;
    -webkit-box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
    -moz-box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
    box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
    -webkit-transition: all 0.5s ease-out;
    -moz-transition: all 0.5s ease;
    -o-transition: all 0.5s ease;

width: 85px;

}
 
div.user-basic-info img:hover {
    -webkit-transform: rotate(-7deg);
    -moz-transform: rotate(-7deg);
    -o-transform: rotate(-7deg);
}

.main-category {

width: 700px;
}

0
avatar
Pé Yêu Anh
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 06.11.12 13:19
Pé Yêu Anh - Thành Viên
Skin đẹp quá Yêu

avatar
Chicken™
Thành Viên
Bài Viết : 5
on 06.11.12 18:50
Chicken™ - Thành Viên
upppppppppp. Lên last nào là lên last nào ^^

avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 06.11.12 18:53
Thànhkent - Quản Trị Viên
Share rồi đó hả bác Dav Cười

avatar
lasperpen
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 17.07.15 21:50
lasperpen - Thành Viên
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent