Forumotion [Share] Skin AFF Suzuki CUp 2012 ( Punbb )
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 22.11.12 21:02
Thànhkent - Quản Trị Viên
Thông Tin Skin

Đề mô ảnh

* Tại sao có skin này: Skin làm để cổ vũ cho Tuyển Thủ Việt Nam tại VCK AFF Suzukicup 2012  hihi .

* Thems By: Thành Kent.
* Chú Ý: Copy Nhớ Copy cho đầy đủ nhé , Nguồn nữa  Cười .1. Css


Code:

.pun table.table td {
border-style: none none solid none;
}

.pun .paged-head {
border: none;
}

.pun .paged-foot {
border: none;
}


/* lastpost-svatar */
.lastpost-avatar a.inx img {
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.298039) 0px 0px 1px;
border: 1px solid #DDD;
border-image: initial;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.298039) 0px 0px 1px;
float: left;
height: 40px;
margin: 2px 5px;
max-height: 200px;
max-width: 200px;
padding: 1px;
width: 40px;
margin-left: 5px;
}

.main .main-head {
font-weight: bold;
font-size: 12px;
background: #8a0a0a;
border: 1px solid #8a0a0a;
color: #333;
padding: 10px;
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
}


.main .main-foot {
font-weight: bold;
font-size: 12px;
background: #8a0a0a;
border: 1px solid #8a0a0a;
color: #333;
padding: 10px;
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
}.pun .main-foot .h2, .pun .main-head .h2 {
color: #FFF;
font-weight: bold;
margin-top:3px;
}.main-head .h2, .main-head .h3, .main-head h1, .main-head h2, .main-head h3 {
color: #FFF;
font-size: 13px!important;
font-weight: 600!important;
}


body{
  background: #FFFFFF url("http://i43.servimg.com/u/f43/17/93/64/99/bgaff10.jpg") repeat bottom center fixed ;
  color:#474747;
  font-family:tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
  font-size:12px;
  font-style:normal;
  font-variant:normal;
  font-weight:normal;
}


a:link,a:active,a:visited {
    text-decoration: none;
    }


a:hover{
  text-decoration: none !important;
    }#pun-intro {
background:none;
width: 1000px;
margin: 0 auto;
height: 140px;
border-bottom: 0px solid #ddd;
}


.pun {
line-height: 130%;
margin: 0 auto;
min-width: 768px;
padding: 10px;
width: 1000px;
border: 0px solid #586E32;
color: #141414;
border-radius: 6px;
box-shadow: 0px 0px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);
background: #FFFFFF;
}

.pun2 {
margin: 0 auto;
padding: 10px;
background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
border-radius: 6px;
}


#cssmenu{
 border:none;
 border:0px;
 margin:0px;
 padding:0px;
 font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;
 font-size:14px;
 font-weight:bold;
 color:8e8e8e;
        margin-left: -10px;
        margin-right: -10px;
        margin-top: -16px;
 }
#cssmenu ul{
        border-bottom: 5px solid #8a0a0a;
   height:38px;
 list-style:none;
 margin:0;
 padding:0;
 }
 #cssmenu li{
 float:left;
 padding:0px 8px 0px 8px;
 }
 #cssmenu li a{
 color:#000000;
 display:block;
 font-weight:bold;
 line-height:43px;
 padding:0px 10px;
 text-align:center;
 text-decoration:none;
 }
 #cssmenu li a:hover{
 color:#666666;
 text-decoration:none;
 }
 #cssmenu li ul{
 background:#FFFFFF;
 border-left:2px solid #8a0a0a;
 border-right:2px solid #8a0a0a;
 border-bottom:2px solid #8a0a0a;
 display:none;
 height:auto;
 filter:alpha(opacity=95);
 opacity:0.95;
 position:absolute;
 width:225px;
 z-index:200;
 /*top:1em;
 /*left:0;*/
 }
 #cssmenu li:hover ul{
 display:block;
 }
 #cssmenu li li {
 display:block;
 float:none;
 padding:0px;
 width:225px;
 }
 #cssmenu li ul a{
 display:block;
 font-size:12px;
 font-style:normal;
 padding:0px 10px 0px 15px;
 text-align:left;
 }
 #cssmenu li ul a:hover{
 background:#8a0a0a;
 color:#FFF;
 opacity:1.0;
 filter:alpha(opacity=100);
 }
 #cssmenu p{
 clear:left;
 }
 #cssmenu .active > a{
 background: #8a0a0a;
 color:#ffffff;border-radius: 3px 3px 0px 0px;
 }
 #cssmenu .active > a:hover {
 color:#ffffff;
 }
 

/*Bộ gõ*/#mudimPanel {-webkit-transition: all 0.5s ease;-moz-transition: all 0.5s ease;transition: all 0.5s ease;background: url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/ribb10.png') 333px 0 no-repeat,url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/ribb11.png') center right no-repeat, url('http://www.c3zone.net/users/1214/94/30/93/album/ribb12.png') repeat-x 0 center !important;bottom: 20px!important;left: -333px!important;width: 330px!important;height: 45px!important;padding: 11px 48px 11px 5px !important;font-size: 9px!important;font-weight: bold;vertical-align: middle;border: none !important;}#mudimPanel:hover {left: 0!important;}
.collap12 span, .collap11 span {
display: block;
color: #7A7A7A;
font-size: 30px;
background: white;
border-radius: 99px;
padding: 0px 3px 4px;
}0
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 22.11.12 21:02
Thànhkent - Quản Trị Viên
index_body

Code:


<div class="main">
 <div class="main-head"><div class="page-title"><h2>Thống Kê Bài Viết</h2></div></div>
  <div class="main-content">

<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                  {giefmod_index1.MODVAR}
         <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
</div>
{JAVASCRIPT}<div class="main"><div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Khu vực tán gẫu chung</h2>
  </div></div>
  <div class="main-content">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <iframe width="940px" height="400px" frameborder="0" id="chatfmvi" onload="firstchatfmvi()" src="/chatbox/index.forum?archives=1" onerror="firstchatfmvi()" style="margin: 2px;">
    </iframe>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div style="padding-top:50px;padding-bottom:50px;">
    <center>
     
            <span style="font-weight: bold;">
        <a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Chém Gió</a>
      </span>
      ,
            <span style="font-weight: bold;">
              <a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a>
      </span>
    </center>
    </div>
 
      <!-- END switch_user_logged_out -->

  </div></div>
    <script type="text/javascript">function firstchatfmvi() {setTimeout(function () {if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {$("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()}}, 1000);}</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
      <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}{BOARD_INDEX}

         
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div class="main">
 
<div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Thống Kê</h2>
  </div></div>
 
  <div class="main-content">
         
    <br/>
<div style="padding-left:20px">
 
<img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/wall10.gif" /> {TOTAL_POSTS}
  </div>
            <br/>       
<div style="padding-left:20px">
 
 <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/46/03/61/chart10.png" /> {TOTAL_USERS}
      </div>
    <br/>
<div style="padding-left:20px">
 
                <img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/profil10.gif" /> {NEWEST_USER}
      </div>   
    <br/>
  </div>  </div>


<div class="main">
  <div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Tình Hình Hiện Tại</h2>
  </div></div>
  <div class="main-content">
         
    <div id="onlinelist" style="border-top: 0px dashed #FFF;">
         <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
         <p class="right">
            <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
            <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
            <!-- END switch_viewonline_link -->
            <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
            {L_WHO_IS_ONLINE}
            <!-- END switch_viewonline_nolink -->
         </p>
         <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
         {RECORD_USERS}

         <br />
         {LOGGED_IN_USER_LIST}

         {L_ONLINE_USERS}
         {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
         <div class="clear"></div>

         <p>Nhóm : {GROUP_LEGEND}</p>

      </div>
   
  </div>  </div>


<!-- END disable_viewonline -->
         


<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
   <li>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
   </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->

0
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 22.11.12 21:03
Thànhkent - Quản Trị Viên
index_box

Code:

<script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.lastpost-avatar').each(function(){var touser=$(this).children('span').children('strong').children('a').attr('href');$(this).prepend('<a href="'+touser+'" class="inx"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif" alt="No avatar" /></a>');$(this).children('a').load(touser+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
</script>


<div class="khungbox-quangcaobenphai">
<!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
<div class="main">
      <div class="main-head">
 
         <div class="page-title">
{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
      </div>
      <div class="main-content" style="border-bottom:none;">
         <table cellspacing="0" class="table">
            <thead style="border-bottom:1px solid #DDD;">
               <tr>
                  <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                  <th class="tc2">{L_TOPICS}</th>
                  <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                  <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
               </tr>
            </thead>
            <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->
 <!-- BEGIN forumrow -->
              <tr>
                  <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                    <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                     

                        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                    </span>
                    <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                    <br />
                    <span>{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
                    <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                    <br />
                    {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                    <!-- END switch_moderators_links -->
                    <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                    <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                  </td>
                 
            <td class="tc2 anuocnguyen-box">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
               
               
      <td class="tc3 anuocnguyen-box">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
               
       

<td class="tcr last-box" style="border-left:none;padding-left: 10px;">
                                              <div class="lastpost-avatar">
                    <span>
                    <!-- BEGIN switch_topic_title -->

                    <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                    <!-- END switch_topic_title -->
                    {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}

                    </span>
                                                </div>
                  </td>

              </tr>
  <!-- END forumrow -->
                                 
   <!-- BEGIN tablefoot -->
            </tbody>
         </table>
      </div>
  </div>
   <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>


<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix" style="border: none;background:none;">
   <ul>
      <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
      <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
      <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
   </ul>
   <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   <p class="right">
      <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
   </p>
   <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->

0
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 22.11.12 21:11
Thànhkent - Quản Trị Viên
overall_footer_end

Code:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                  <ul>
                     <li>
                        <!-- BEGIN footer_link -->
                           <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                        <!-- END footer_link -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- END switch_footer_links -->
               </div>
               <br />
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>
<div style="color:#FFF;width:980px;margin: 0 auto;padding-top:30px;padding-bottom:30px;text-align:center;font-weight: bold;font-size: 12px;">
Thi đấu tốt nhé ĐTVN thân yêu .
  <br/>
  Thems By : <a href="http://www.zone-fm.tk"><font color="green">Thành Kent</font></a>
  <br/>
Diễn đàn được phát triển bởi các thành viên .
  <br/>
Admin không chịu trách nhiệm về các bài viết của Thành Viên.
  <br/>
</div>

0
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 22.11.12 21:12
Thànhkent - Quản Trị Viên
Overall_header

Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
         <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         {LOGIN_POPUP_MSG}
         <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
               <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
               <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
               <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
                     
           
   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE">
            
               <div id="pun-intro" class="clearfix">
                                          <span>
   <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/93/64/99/2012lo10.png" alt="{L_INDEX}" /></a>
                                          </span>
                  
     
                                         
                                         
                  <span id="img-head" style="float:right;"><a href="http://www.zone-fm.tk"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/zone-f10.png" alt="" /></a></span>
                                         
               </div>
<style>#img-head img {
width: 220px;
height: 70px;
border-radius: 3px;
margin-top: 15px;
}
</style>
                         
                       
                       
                               

                         
                         
                         
                          <div class="pun">
    <div id='cssmenu'>
<ul>
    <li><a href='/'><span>Home</span></a></li>
  <li class='active '><a href='/forum'><span>Diễn Đàn</span></a></li>
 
  <li><a href='/search?search_id=activetopics'><span>Có Gì Mới?</span></a></li>
  <li><a href='/faq'><span>Trợ Giúp</span></a></li>
    <li><a href='/memberlist'><span>Thành Viên</span></a></li>
      <li><a href='/groups'><span>Nhóm</span></a></li>

 
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
          <li><a href='/register'><span>Đăng Ký</span></a></li>
        <li><a href='/login'><span>Đăng Nhập</span></a></li>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
 
 
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <li class='has-sub '><a href='#'><span>Hồ Sơ Cá Nhân</span></a>
      <ul>
        <li><a href='/profile?mode=editprofile'><span>Lý Lịch</span></a></li>
          <li><a href='/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars'><span>Đổi Avatar</span></a></li>
        <li><a href='{U_PRIVATEMSGS}' onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()"><span>{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</span></a></li>
        <li><a href='/login?logout'><span>Thoát</span></a></li>
      </ul>
  </li>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
 
 
 
</ul>
</div>
                           
                           
                            <div class="pun2">
               
               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->

               <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">
                                 
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
          </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

0
avatar
Chicken™
Thành Viên
Bài Viết : 5
on 23.11.12 11:55
Chicken™ - Thành Viên
copy phong trào cái ^^

tặng thêm cái demo ảnh nè hihi0
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 23.11.12 12:16
TheKai - Thiết Kế Team
thank nè

avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 23.11.12 12:43
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
xem

avatar
vantrong
Thành Viên
Bài Viết : 14
on 23.11.12 21:03
vantrong - Thành Viên
xem

avatar
tatran0195
Thành Viên
Bài Viết : 5
on 25.11.12 10:10
tatran0195 - Thành Viên
sadf

avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 18.01.15 10:34
roseila - Thành Viên
xem

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 5:33
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
bonpusxixq
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 04.06.15 14:35
bonpusxixq - Thành Viên
^^

avatar
arber
Thành Viên
Bài Viết : 18
on 25.06.16 8:24
arber - Thành Viên
nice

avatar
help me
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 25.06.16 18:17
help me - Thành Viên
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent