Forumotion Admin cho xin code nay di
avatar
hoilamgi
Thành Viên
Bài Viết : 16
on 19.06.16 21:30
hoilamgi - Thành Viên
thay ben forum minh thanhken chia se las topic . mong admin co the share toàn bộ code lastopic giống như này duoc khong www.teenhue.net hihi

avatar
Admin
Quản Trị Viên
Bài Viết : 45
on 20.06.16 14:37
Admin - Quản Trị Viên
@hoilamgi đã viết:thay ben forum minh thanhken chia se las topic . mong admin co the share toàn bộ code lastopic giống như này duoc khong www.teenhue.net hihi
Có Share rồi nhé bạn Click

avatar
hoilamgi
Thành Viên
Bài Viết : 16
on 20.06.16 17:47
hoilamgi - Thành Viên
admin cho xin code Mod_recent_topics của forum. teenhut.net di ạ. đang lastopic share chỉ giống phần dưới còn phần Mod_recent_topics khác mà admin

avatar
Admin
Quản Trị Viên
Bài Viết : 45
on 21.06.16 14:03
Admin - Quản Trị Viên
@hoilamgi đã viết:admin cho xin code Mod_recent_topics của forum. teenhut.net di ạ. đang lastopic share chỉ giống phần dưới còn phần
Mod_recent_topics khác mà admin
Code:
<div class="main"><div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Thông Tin Mới</h2>
  </div></div>
 
 
  <div class="main-content" style="">
   
   
<div style="background: none;overflow:hidden;width:100%;height:275px;">
 
 
<div style="width:69%;float:left;">
 
  <div style="background: none;color: #000000;margin-right:-10px;">
<div class="last-cat">
     
    Bài Viết Mới
     
        </div>
   
  </div>
 
 

  <!-- BEGIN classical_row -->
    <div style="padding-left:22px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;">
<div style="overflow: hidden !important;height:338px;padding:7px;margin-left: -1px;">
<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<table class="antdyt" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height:23px"><tr>
<td width="75%" nowrap="none">

 
  <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
</td><td width="23%" align="right" nowrap="none">
<!-- BEGIN switch_poster -->
<a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
<!-- END switch_poster -->
 
<!-- BEGIN switch_poster_guest -->
{classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
<!-- END switch_poster_guest -->
</td></tr></table>
<!-- END recent_topic_row -->
  </div>
      </div>
<!-- END classical_row -->
 
 
   
 
  <script type="text/javascript">
jQuery(".antdyt:contains('»')").remove();
</script>
 
 
  </div>

 
  <div style="width:30%;float:right;border-left: 1px solid #cccccc;">
   
    <div class="last-cat">
     
      Side Ảnh
     
        </div>
   
    <div style="padding:5px;">
     
    <embed src="http://dl.dropbox.com/u/10126397/focus.swf" wmode="opaque" flashvars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=
http://i55.servimg.com/u/f55/18/71/82/56/qc210.jpg
|http://i55.servimg.com/u/f55/18/71/82/56/qc210.jpg
|http://i55.servimg.com/u/f55/18/71/82/56/qc210.jpg
|http://i55.servimg.com/u/f55/18/71/82/56/qc210.jpg
|http://i55.servimg.com/u/f55/18/71/82/56/qc210.jpg
     
&bcastr_link=http://gameprivate.v4.net/
|http://gameprivate.v4.net/
|http://gameprivate.v4.net/
|http://gameprivate.v4.net/
|http://gameprivate.v4.net/

&bcastr_title=Liên Hệ : 01687426724
|Liên Hệ : 01687426724
|Liên Hệ : 01687426724
|Liên Hệ : 01687426724
|Liên Hệ : 01687426724
     
     
     
     

& menu="" false="" quality="high" width="100%" height="230" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/>
 

</div>
   
    </div>
 
 
 </div>

</div></div>Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent