Forumotion Share Code Thống Kê Bài Viết Zone-fm Version 3.0
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 29.06.16 19:14
Thànhkent - Quản Trị Viên
Thống Kê Bài Viết Zone-fm Version 3.0


Codes By : ThànhKent


Nguồn Zone-FM


Lần này sẽ có 1 chút thay đổi với Version 2 đã share

* Last xếp theo chiều dọc 
* Xóa bỏ Top Gửi Chủ Đề

Recent Post Update

* Xem thời gian bình luận mới nhất
* Hiện kèm Avatar người gửi

Chức năng còn thiếu

*Hiện lượt Xem và Lượt trả lời của Viewed Topics và Active Topics
Cái này làm sau vì giờ làm biếng - sẽ Update lần sau :v

Demo Click http://zone-fm.forumvi.com/

Code


Mod_recent_topics

Code:
<div class="main" ><div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Bài Viết Mới</h2>
  </div></div>
  
  
  <div class="main-content" style="height:569px;">
    
    

  <!-- BEGIN classical_row -->


<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<table class="antdyt" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height:23px;float:left;"><tr>
  
  <td width="45px" nowrap="none" style="border-bottom: 1px solid #ddd;padding-left:10px;padding-top:10px;">
    </td>
  
<td class="top-post-last" nowrap="none" style="border-bottom: 1px solid #ddd;padding-top:5px;">
  
    <div class="tile-post" style="padding-top:5px;">
     <span class="gioihankitu" style="width:200px!important">
    <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
    </span>
  </div>
  
  <div class="top-post">
  <!-- BEGIN switch_poster -->
<a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">
 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER} 
    </a>
  {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
<!-- END switch_poster -->
  </div>

  
  
</td>


</tr></table>
<!-- END recent_topic_row -->


<!-- END classical_row -->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
jQuery(".antdyt:contains('»')").remove();
</script>
  
    

  
  
 </div>

</div>
<div class="clear"></div>
<br/>

<style>
  
  .top-post .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 30px;
margin-left:-45px;
margin-top:-20px;
margin-bottom:10px;
border-radius:0px;
box-shadow: 3px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 2px;
width: 30px;
float:left;
}
  
  .top-post {
margin-top:20px;
color: #888;font-size: 11px;
}
.top-post a{
color: #888!important;font-size: 11px;
}
  
  </style>
  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.top-post a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    

<style>.pun .main, .pun .main-category {
margin: 0em 0;
}</style>

Mod_top_posters

Code:
 <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="main-head">
Thành viên tích cực

   </div>  


                    <div  class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:27px">
<ul style="padding-left:0px!important;">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li style="height:23px;">
            <span>
              <div class="avatar-toppost">{POSTER.NAME}</div>
            </span>   
  </li>
         <!-- END POSTER -->
                      </ul>
                      </div>
   </div>
</div>
<br/>
<style>
  
  .avatar-toppost .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 15px;
margin: -5px 0px;
margin-right: 2px;
padding: 1px;
width: 15px;
}

  </style>

  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.avatar-toppost a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    
    
   

Mod_most_viewed_topics


Code:
 <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="main-head">

Chủ Đề Được Xem Nhiều
   </div>  
  <div style="">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:0px">
<ul>
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li style="height:23px;">
            <span class="gioihankitu" style="margin-left:-8px;width:230px!important">
 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
 </span>   
  </li>
         <!-- END TOPIC -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>
    <br/>

Mod_most_active_topics

Code:
 <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="main-head">

Chủ Đề Được Quan Tâm
   </div>  
  <div style="">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:0px">
<ul>
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li style="height:23px;">
            <span class="gioihankitu" style="margin-left:-8px;width:230px!important">
 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
 </span>   
  </li>
         <!-- END TOPIC -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>
    <br/>

Css

Code:

.gioihankitu { overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; position:absolute; ; }
.khungtop ul { list-style:none;}
.khungtop { overflow:hidden;height:220px;}

Xắp Xếp Widgets 

-Mod_recent_topics

-Mod_top_posters

-Mod_most_viewed_topics

-Mod_most_active_topicsHãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent