Forumotion [Code] Rút ngắn ký tự trên last topic
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 02.05.12 19:20
TheKai - Thiết Kế Team
Hướng dẫn:

color=blue]Chèn thêm vào cuối overall_footer_end[/color]
- ACP> Display> Templates> QLTT> Overall_footer_end
- copy và dán script sau vô cuối

Code:

<script>$("a.krokodil").each(function(){
        if ($(this).text().length > 65) {$(this).text($(this).text().substr(0, 62));$(this).append('...');
        }
    });</script>

- thay đổi số 65 với 62 tùy theo độ dài muốn rút ngắn !
- bấm save rùi

Thêm trong recent_topic,
- ACP> Display> Templates> Portal > Recent_topics
- tìm chỗ hiểm thị link muốn rút ngắn thêm class này vào:

Code:

class="krokodil"

- bấm save rùi

ví dụ: rút ngắn tiêu đề
thì tìm :

Code:

{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}

thay bằng:

Code:

<span class="krokodil">
{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
  </span>

Demo:
http://chinhphuc.123.st

Nguồn: Chinhphuc.info

0
avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 20.05.12 8:23
bucnong - Thành Viên
test

avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 20.05.12 10:51
bucnong - Thành Viên
Mod Trả lời không chuyển trang hay quá


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent