Forumotion [CSS] BBcode notes
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 07.10.12 19:54
TheKai - Thiết Kế Team
Ghi chú: BBcode notes được Việt K phát triển dựa trên plugin WP-Note cho Wordpress của tác giả Luke : http://geeklu.com/2009/01/wp-note/ và bây giờ, được baivong chuyển sang script để sử dụng cho mọi phiên bản của Forumotion.
Code giúp tạo ra một ghi chú nổi bật trong bài viết, dựa vào BBcode table.

Demo :
Code:
http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bbcode10.png


Hướng dẫn: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management - Create a new javascript:

Title * : BBcode Notes
Placement : In all the pages
Javascript Code * :

Code:
    $(function () {
      $("<div style=\"display:inline!important\" id=\"text_editor_select_controls\"><div style=\"visibility:hidden\" class=\"select\" id=\"notes\"><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteclassic][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/note10.png\">Classic note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notetip][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/tip10.png\">Tip note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notewarning][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/warn10.png\">Warning note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteimportant][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/imp10.png\">Important note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notehelp][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/help10.png\">Help note</button></div></div><button class=\"button2\" onclick=\"selectWysiwyg(this,'notes')\" onmouseover=\"helpline('BBcode notes')\" type=\"button\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/inote10.gif\" /></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\"> ").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Others']");
      $(".noteclassic, .noteimportant, .notewarning, .notetip, .notehelp").css({
          "width": "95%",
          "border-radius": "10px 10px",
          "-moz-border-radius": "10px 10px",
          "-webkit-border-radius": "10px 10px",
          "padding": "25px 20px 15px 80px",
          "margin": "10px 0px 15px 5px",
          "-webkit-box-shadow": "2px 2px 3px #999",
          "-moz-box-shadow": "2px 2px 3px #999",
          "min-height": "40px",
          "height": "auto !important",
          "height": "40px",
          "overflow": "visible",
          "position": "relative",
          "top": "6px",
          "left": "5px",
          "border": "1px solid #999999",
          "background-position": "20px 50%",
          "background-repeat": "no-repeat",
          "text-align": "justify"
      });
      $(".noteclassic").css({
          "background-color": "#EEF",
          "background-image": "url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/note10.png)"
      });
      $(".noteimportant").css({
          "background-color": "#FFC",
          "background-image": "url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/import10.png)"
      });
      $(".notewarning").css({
          "background-color": "#FDD",
          "background-image": "url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/warnin10.png)"
      });
      $(".notetip").css({
          "background-color": "#E4F6F8",
          "background-image": "url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/tip10.png)"
      });
      $(".notehelp").css({
          "background-color": "#D8F3C9",
          "background-image": "url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/help10.png)"
      })
    });

0
avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 05.11.12 13:04
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
votevoteHãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent