Forumotion Code chọn nội dung CODE - punbb
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 19.10.12 13:03
TheKai - Thiết Kế Team
Demo :
Code:
http://i32.servimg.com/u/f32/17/52/69/11/demo11.png


Dành cho Punbb

Nhưng mà An chưa test các ver khác sài ntn ai test dc thỳ sài nhé !


Vào acp >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >>     Javascript codes management >>    Add a Javascript Code

- Title * : chon CODE ( tùy bạn )
- Placement  chọn : In all the pages
- Javascript Code * : cho đoạn code này vào
Code:
function selectCode(a)
{
   // Get ID of code block
   var e = a.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('CODE')[0];
 
   // Not IE
   if (window.getSelection)
   {
      var s = window.getSelection();
      // Safari
      if (s.setBaseAndExtent)
      {
         s.setBaseAndExtent(e, 0, e, e.innerText.length - 1);
      }
      // Firefox and Opera
      else
      {
         // workaround for bug # 42885
         if (window.opera && e.innerHTML.substring(e.innerHTML.length - 4) == '<BR>')
         {
            e.innerHTML = e.innerHTML + ' ';
         }
 
         var r = document.createRange();
         r.selectNodeContents(e);
         s.removeAllRanges();
         s.addRange(r);
      }
   }
   // Some older browsers
   else if (document.getSelection)
   {
      var s = document.getSelection();
      var r = document.createRange();
      r.selectNodeContents(e);
      s.removeAllRanges();
      s.addRange(r);
   }
   // IE
   else if (document.selection)
   {
      var r = document.body.createTextRange();
      r.moveToElementText(e);
      r.select();
   }
}
if(text){}else{ var text = 'Selecionar todos';}
jQuery(document).ready(function(){
   jQuery("dl.codebox dt").not("dl.spoiler > dt").html('Code: <a href="#" onclick="selectCode(this); return false;"><font face="verdana" color="white">-</font>Chọn Code</a>');
});


Nguồn :  lục trên Google


0
avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 20.10.12 13:58
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
xem

avatar
Mr.Lee
Thiết Kế Team
Bài Viết : 22
on 04.11.12 23:59
Mr.Lee - Thiết Kế Team
xem

avatar
anhdausai
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 05.11.12 5:43
anhdausai - Thành Viên
000

0
avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 05.11.12 12:59
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
xem

avatar
ngusaonoi
Thành Viên
Bài Viết : 1
on 23.11.12 0:19
ngusaonoi - Thành Viên
a

0
avatar
JayTee
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 24.11.12 21:03
JayTee - Thành Viên
xem

avatar
tatran0195
Thành Viên
Bài Viết : 5
on 25.11.12 10:22
tatran0195 - Thành Viên
mmm

avatar
LilKhang1994
Thành Viên
Bài Viết : 2
on 14.09.14 19:14
LilKhang1994 - Thành Viên
xedsf

avatar
aitmanh123
Thành Viên
Bài Viết : 14
on 25.10.14 11:58
aitmanh123 - Thành Viên
xeeeeeeeeeeeeeeee


Sponsored content
Sponsored content -



Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent