Forumotion Share trang chủ tự cập nhật - Zone-FM đang dùng
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 19.10.12 19:40
Thànhkent - Quản Trị Viên
Đề mô : http://www.zone-fm.tk

Thông Tin : Edit từ bản Feed Của Việt K ...

Edit by : Thành Kent ...

Cách làm ....

Tạo 1 trang html mới

Title * : Trang chủ tự cập nhật.

Do you wish to use your forum header and footer ? :

Use this page as homepage ? :


Và Dán code bên dưới vào và bấm Submit...

Code:

<style>

h1 {
 margin:0;
 font-size:1.5em;
 line-height:1.5em;
 display:inline;
}
h1:before {
 display:inline;
 overflow:hidden;
 vertical-align:middle;
 content:-o-skin('Mail Newsfeeds');
 margin-right:.2em;
 line-height:1.5em;
}
#learn {
 color:#fff;
 float:right;
 font-size:.75em;
 padding:0; margin:0;
 margin-right:2em;
}
#heading {
 margin-top:30px;
 background-color: #2C2C2C;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #333, #222);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #333, #222);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#333), to(#222));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #333, #222);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #333, #222);
 background-image: linear-gradient(top, #333, #222);
 background-repeat: repeat-x;
 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#333333',endColorstr='#222222', GradientType=0);
 -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25),inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25),inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25),inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
 color:#fff;
 text-align:left;
 padding:6px 20px 6px 30px;
}
#heading select,#heading button {
 margin:0 2ex;
 min-width:16ex;
}
a {
 text-decoration:none;
}
a:hover {
 text-decoration:underline;
}
#items {
 display:block;
 clear:both;
 text-align:center;
 margin:2em 0;
 padding:0;
 overflow:hidden;
}
#items>ul {
 position:relative;
 list-style:none;
 margin:0;
 padding:0;
 border:0;
 width:auto;
 display:inline-block;
 text-align:left;
}
#items>ul>li {
 vertical-align:top;
 font:normal normal .8em/1.6em sans-serif;
 display:inline-block;
 margin:1%;
 padding:5px;
 width:46%;
        height: 220px;
 position:relative;
        background: #ffffff;
        border: 1px solid #DEDEDE;
        border-radius: 5px;
        box-shadow: 2px 2px 4px #EDEDED;
}
#items>ul>li>h2 {
 font:normal lighter 1.66em/1.1em sans-serif;
 margin:0;
 color:#000;
 overflow:hidden;
 -o-text-overflow:ellipsis;
 border-bottom:0px solid #DEDEDE;
}
#items>ul>li>h2>a {
 display:block;
 color:inherit;
 padding:0.5em;
 border-bottom:3px solid #37B2C9;
        font-size:10pt;
        overflow: hidden;
        text-overflow: ellipsis;
        white-space: nowrap;        
}
#items>ul>li>h2>a:hover {
 text-decoration:none;
 color:#f068f0;
 border-bottom:3px solid #40B7EF;
}
#items>ul>li>p {
 color:#999;
 text-align:right;
 margin:1.1ex;
 font-size:.9em;
 line-height:1.3em;
 white-space:pre-wrap;
}
#items>ul>li a {
 color:#b00;
}
#items>ul>li>div {
 text-align:justify;
 height:105px;
 margin:0;
 padding:0 1ex;
 color:#555;
 vertical-align:top;
        overflow: hidden !important;
}
#items>ul>li>div pre {
 font:.9em/.9em monospace;
 background:#eee;
 overflow:auto;
 border:1px solid #999;
 border-width:1px 0;
 padding:1em;
 clear:both;
}
#items>ul>li>div pre a {
 font-style:normal;
}
#items>ul>li>div p {
 clear:both;
 margin:0 0 2em 0;
}
#items>ul>li>div a {
 font-style:italic;
 margin-right:.25em;
}
#items>ul>li>div img {
 position:relative;
 display:inline-block;
 vertical-align:middle;
 max-width:100%;
 max-height:50ex;
 padding:.5ex;
 box-sizing:border-box;
 ;
}
#items>ul>li>div h1,#items>ul>li>div h2,#items>ul>li>div h3,#items>ul>li>div h4,#items>ul>li>div h5,#items>ul>li>div h6,#items>ul>li>div div {
 display:block;
 clear:both;
}@media handheld {

 #heading>button {
 display:inline;
 width:auto;
 margin:0 .5em;
 height:auto;
 }
 #items {
 margin:1em 0;
 }
 #items>ul {
 display:block;
 }
 #items>ul>li {
 font:normal normal 1em/1.5em sans-serif;
 display:block;
 padding:1em;
 margin:0;
 width:auto;
 background:#fff;
 }
 #items>ul>li:nth-child(2n) {
 background:#eee;
 }
 #items>ul>li>h2 {
 font:normal bold 1.33em/1.2em sans-serif;
 }
 #items>ul>li>h2>a:hover {
 background:#fff;
 }
 #items>ul>li>div {
 border:0;
 padding:0;
 margin:0;
 }
 #items>ul>li>div:after {
 clear:both;
 content:' ';
 display:block;
 }
 #items>ul>li>div pre {
 font:1em/1em monospace;
 background:#ddd;
 }
 #items>ul>li>div a {
 font-style:normal;
 }
embed,img,table {
 max-width: 300px
}
 
</style>


<div style="float:left;width: 75%;overflow: hidden !important;height:2500px;">
  <div id="items">
      <ul id="itemsUl">
      
      </ul>
</div>
</div>

<div style="float:right;width: 23%;padding-top:2em;padding-right:1%;">


 <div class="main">
        <div class="main-head-quangcaobenphai">
            <div class="page-tile">Last Online</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">
    
          
          <style>#topp img {margin:5px;height: 35px;width: 35px;background-color: #FCFCFF;padding: 2px;border: 1px solid #CCC;border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;}#topp {text-align: left;width: 215px;}#topp a span{display:none;}#topp a:hover span {display: inline;position: absolute;padding: 5px;border: 1px solid white;border-radius: 1px;background: rgba(0, 0, 0, 0.8);box-shadow: 0 0 4px #333;color: white !important;font-size: 10px;}</style>
          <div id="topp"></div>
          <script>jQuery("#topp").load("/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username td.avatar-mini a:lt(16)");</script>
          
          
        </div>
    </div>
</div>
 <div class="main">
        <div class="main-head-quangcaobenphai">
            <div class="page-tile">Music</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">
           <object width="300" height="400">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/vGEcupnRaHd1" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <param name="allowscriptaccess" value="always" />  <param name="flashvars" value="&autostart=false" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/vGEcupnRaHd1" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="220"></embed></object>
        </div>
    </div>
</div> <div class="main">
        <div class="main-head-quangcaobenphai">
            <div class="page-tile">Sự Kiện</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">

<span style="font-weight: bold;">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px" />
<a href="/">
<span style="color: rgb(255, 0, 0); "> Tổng hợp Code FM</span>
</a></span>
<br/>
<br/>
<span style="font-weight: bold; ">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px" />
<a href="/">
<span style="color: rgb(255, 0, 0); "> Tổng hợp Code FM</span>
</a></span>
<br/>
<br/>
<span style="font-weight: bold; ">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px" />
<a href="/">
<span style="color: rgb(255, 0, 0); "> Tổng hợp Code FM</span>
</a></span>
<br/>
<br/>
<span style="font-weight: bold; ">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px" />
<a href="/">
<span style="color: rgb(255, 0, 0); "> Tổng hợp Code FM</span>
</a></span>
<br/>
<br/>
<span style="font-weight: bold; ">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px" />
<a href="/">
<span style="color: rgb(255, 0, 0); "> Tổng hợp Code FM</span>
</a>
</span>

</div>
</div>
</div>


 <div class="main">
        <div class="main-head-quangcaobenphai">
            <div class="page-tile">Quảng Cáo</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">
    

<a href="/" title="Kick để liên hệ quảng cáo" target="_blank">
<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" alt="quang cao" width="200" height="250">
</a>
<br/>
<a href="/" title="Kick để liên hệ quảng cáo" target="_blank">
<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" alt="quang cao" width="200" height="250">
</a>
<br/>
<a href="/" title="Kick để liên hệ quảng cáo" target="_blank">
<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" alt="quang cao" width="200" height="250">
</a>
<br/>
        </div>
    </div>
</div>
</div>    <!-- FM Feed Reader - Written by Việt  K (vui lòng không xóa dòng này) -->
  <div id="footer">
      Layout : Opera -  Copyright © 2012 <a href="diendan.chinhphuc.info">ChinhPhuc</a>.
  </div>
<div style="display:none">
<a href="http://forumvi.com">Forumvi</a>
</div>

      <script type="text/javascript" src="//c3zone.forumotion.com/35033.js"></script>

Done...Copy Đi Nhớ Ghi Nguồn , Cám Ơn :1:Được sửa bởi Thànhkent ngày 25.10.12 12:05; sửa lần 2.

0
avatar
dok223
Thành Viên
Bài Viết : 1
on 19.10.12 19:42
dok223 - Thành Viên
xem

avatar
Mr.Baut1102
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 19.10.12 19:44
Mr.Baut1102 - Thành Viên
xem

0
avatar
Mr.Lee
Thiết Kế Team
Bài Viết : 22
on 19.10.12 19:47
Mr.Lee - Thiết Kế Team
xem

0
avatar
Ruby
Thiết Kế Team
Bài Viết : 26
on 20.10.12 21:27
Ruby - Thiết Kế Team
Xem thử cái nèo !!!!!!!

avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 21.10.12 7:17
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
xem

avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 21.10.12 19:51
TheKai - Thiết Kế Team
hjhj thanks anh nha

0
avatar
24h...CậuéC
Thiết Kế Team
Bài Viết : 51
on 25.10.12 8:16
24h...CậuéC - Thiết Kế Team
trang chủ?

0
avatar
dr.fwin
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 25.10.12 15:40
dr.fwin - Thành Viên
xem nafo

avatar
TopDragon
Thành Viên
Bài Viết : 27
on 25.10.12 20:22
TopDragon - Thành Viên
tks

avatar
the_dav
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 26.10.12 19:08
the_dav - Thành Viên
Không chịu nỗi hé hé vote naz

avatar
Mr.JoOnG
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 28.10.12 10:17
Mr.JoOnG - Thành Viên
ngon

avatar
lasperpen
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 31.10.12 5:44
lasperpen - Thành Viên
xem

avatar
blackcatyb
Thành Viên
Bài Viết : 3
on 31.10.12 13:13
blackcatyb - Thành Viên
view

avatar
24h_Style
Super Moderator
Bài Viết : 5
on 02.11.12 8:48
24h_Style - Super Moderator
Vote


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent