Forumotion zTip - Tooltip nhẹ và đẹp
avatar
24h...CậuéC
Thiết Kế Team
Bài Viết : 51
on 27.10.12 14:37
24h...CậuéC - Thiết Kế Team
Demo: http://jsfiddle.net/creepyzero/tUQfJ/
Tác giả: Zero
Tính năng:
- Hỗ trợ html
- Hổ trợ hình ảnh

Cài đặt:
Vào Modules >> Javascript codes management >> Tạo mới >> Chọn In the pages

Code:

extention = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
xOffset = 20;
yOffset = 10;
img_width = '200px';
img_height = '200px';
document.write('<div id="tooltip"></div>');
$.getScript('http://ztip.googlecode.com/files/ztip-newest.min.js');

Vào Display >> Css
Code:
#tooltip {
        position:absolute;
        border:1px solid #D5D5D5;
        background:#F8F8F8;
        padding:4px;
        display:none;
        border-radius:4px;
        box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.05),0 1px 0 #FFFFFF inset;
        z-index: 1004;
}    

Hướng dẫn chỉnh sửa:
- extension: dạng ảnh
- xOffset: di chuyển tooltip sang phải # px
- yOffset: di chuyển tooltip lên trên # px
- img_width: chiều dài của ảnh
- img_height: chiều rông của ảnh

Tính năng cho phiên bản sau:
- Hỗ trợ "flip" tooltip khi đụng góc của trang

0
avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 7:47
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
roseila
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 14.02.15 11:35
roseila - Thành Viên
xem

avatar
Light Bess Line
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 19.06.15 14:11
Light Bess Line - Thành Viên
thanks

avatar
duykoi
Thành Viên
Bài Viết : 10
on 26.06.15 20:31
duykoi - Thành Viên
xem

avatar
trandangduat
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 17.09.15 18:24
trandangduat - Thành Viên
d

avatar
sican73
Thành Viên
Bài Viết : 34
on 13.11.15 9:59
sican73 - Thành Viên
thank's

avatar
hamesashek
Thành Viên
Bài Viết : 19
on 28.06.16 7:43
hamesashek - Thành Viên
thanks

avatar
hoilamgi
Thành Viên
Bài Viết : 16
on 24.07.16 21:19
hoilamgi - Thành Viên
thanks

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 11.10.16 15:25
JAR7 - Thành Viên
thanks


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent