Forumotion [Share] Code cấm truy cập [ IP đơn giản ]
avatar
24h...CậuéC
Thiết Kế Team
Bài Viết : 51
on 27.10.12 14:51
24h...CậuéC - Thiết Kế Team
Bạn thấy khó khăn khi phải kiểm tra IP rồi ban
Thế có nhanh k ? Ken nói nè , nhanh hay k là ở code nèy
K cần hướng dẫn thì cx tự cho vào là hỉu
[4] , [5] , [6]


Code:
<script src="http://mincode.awardspace.com/code/addr.php" type="text/javascript"/>
<script type="text/javascript">

var banned_ip = new Array();

banned_ip[0] = '11.111';
banned_ip[1] = '22.34.56.7';
banned_ip[2] = '12.44.56.788';
banned_ip[3] = '11.22';

var mes_bi = "IP của bạn đã bị từ chối truy cập bởi Kent™";

for(var i=0;i<banned_ip.length;i++) {
eval('var re = /^' + banned_ip[i] + '/ ;');
if (re.test(mc_user_ip))
{
document.write('<style type="text/css">');
document.write('BODY{display:none;}');
document.write('<\/style>');
alert(mes_bi);
break;
}
}
</script>

0
avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 05.11.12 13:05
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
votevote

avatar
dejanpetrus
Thành Viên
Bài Viết : 9
on 06.11.12 6:50
dejanpetrus - Thành Viên
xem

0
avatar
Mr.Baut1102
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 06.11.12 8:50
Mr.Baut1102 - Thành Viên
xem

0
avatar
anhdausai
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 06.11.12 14:20
anhdausai - Thành Viên
oooooooooooo

avatar
phongpy009
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 16.11.12 18:45
phongpy009 - Thành Viên
xem

avatar
vantrong
Thành Viên
Bài Viết : 14
on 17.11.12 6:37
vantrong - Thành Viên
hay!

avatar
mrkunvl
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 18.11.12 12:37
mrkunvl - Thành Viên
xem

avatar
aitmanh123
Thành Viên
Bài Viết : 14
on 26.10.14 7:29
aitmanh123 - Thành Viên
xeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 7:15
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
Ryuki
Thành Viên
Bài Viết : 12
on 20.08.16 14:47
Ryuki - Thành Viên
شكرا

avatar
JAR7
Thành Viên
Bài Viết : 24
on 16.10.16 21:12
JAR7 - Thành Viên
Thanks


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent