Forumotion Code Thống Kê Bài Viết Zone-FM Ver 2.0
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 30.12.15 12:50
Thànhkent - Quản Trị Viên
Code thống kê bài viết Ver 2.0 đơn giản không có nhiều chức năng thân thiện với người dùng Cười

DemoXắp xếp widgets theo thứ tự code đã up

Mod_recent_topics

Mod_most_active_topics

Mod_most_viewed_topics

Mod_most_active_starters

Mod_top_posters

Trả lời bài viết để xem Code không spam  Cười


Mod_recent_topics

Code:

<div class="main" ><div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Bài Viết Mới</h2>
  </div></div>
  
  
  <div class="main-content" style="height:285px;">
    
    

  <!-- BEGIN classical_row -->


<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<table class="antdyt" width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height:23px;float:left;"><tr>
  
  <td width="45px" nowrap="none" style="border-bottom: 1px solid #ddd;padding-left:10px;padding-top:10px;">
    </td>
  
<td nowrap="none" style="border-bottom: 1px solid #ddd;padding-top:5px;">
  <div class="top-post">
  <!-- BEGIN switch_poster -->
<a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">
  <b> {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER} </b>
    </a>
    Đã bình luận trong bài viết
<!-- END switch_poster -->
  </div>
  <div class="tile-post">
    <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</b></a>
  </div>
  
</td>


</tr></table>
<!-- END recent_topic_row -->


<!-- END classical_row -->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
jQuery(".antdyt:contains('»')").remove();
</script>
  
    

  
  
 </div>

</div>
<div class="clear"></div>
<br/>

<style>
  
  .top-post .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 30px;
margin-left:-45px;
margin-top:0px;
margin-bottom:10px;
border-radius:17px;
box-shadow: 3px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 2px;
width: 30px;
float:left;
}
  
  .top-post {
margin-top:5px;
margin-bottom:5px;
}

  </style>
  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.top-post a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    

<style>.pun .main, .pun .main-category {
margin: 0em 0;
}</style>


Mod_most_active_topics

Code:

  <div style="float:right;width:25%;margin-top:1px;">
    
<div class="last-cat2" style="border-right:1px solid #ddd;">
Chủ Đề Được Quan Tâm

   </div>  

  <div style="border-left:1px solid #ddd;">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:27px">
<ul>
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li style="height:23px;">
            <span class="leftrecent" style="width:220px!important">
 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
 </span>  
  </li>
         <!-- END TOPIC -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>


Mod_most_viewed_topics

Code:

  <div style="float:right;width:25%;margin-top:1px;">
    
<div class="last-cat2">

Bài Xem Nhiều Nhất

   </div>  

  <div style="border-left:1px solid #ddd;">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:27px">
<ul>
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li style="height:23px;">
            <span class="leftrecent" style="width:220px!important">
 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
 </span>  
  </li>
         <!-- END TOPIC -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>


Mod_most_active_starters

Code:

  <div style="float:right;width:25%;margin-top:1px;">
    
<div class="last-cat2">

Top Mở Chủ Đề

   </div>  

  <div style="border-left:1px solid #ddd;">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:27px">
<ul>
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li style="height:23px;">
            <span>
              <div class="avatar-toppost">{POSTER.NAME}</div>
            </span>  
  </li>
         <!-- END POSTER -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>


Mod_top_posters

Code:

  <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="last-cat2">

Thành viên tích cực

   </div>  


                    <div  class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:27px">
<ul style="padding-left:0px!important;">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li style="height:23px;">
            <span>
              <div class="avatar-toppost">{POSTER.NAME}</div>
            </span>  
  </li>
         <!-- END POSTER -->
                      </ul>
                      </div>
   </div>
</div>
<style>
  
  .avatar-toppost .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 15px;
margin: -5px 0px;
margin-right: 2px;
padding: 1px;
width: 15px;
}

  </style>

  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.avatar-toppost a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    
    
    

0
avatar
skin4fm
Thành Viên
Bài Viết : 12
on 01.01.16 11:49
skin4fm - Thành Viên
đẹp lắm

0
avatar
qwer2304
Thành Viên
Bài Viết : 2
on 03.01.16 18:34
qwer2304 - Thành Viên
xemmmmm

0
avatar
giakhanhlk
Thành Viên
Bài Viết : 2
on 04.02.16 12:49
giakhanhlk - Thành Viên
xem

0
avatar
Eslam Love
Thành Viên
Bài Viết : 8
on 14.02.16 1:11
Eslam Love - Thành Viên
xem

0
avatar
Quân
Thành Viên
Bài Viết : 2
on 14.02.16 12:37
Quân - Thành Viên
xem nữa nào

0
avatar
arber
Thành Viên
Bài Viết : 18
on 27.02.16 10:14
arber - Thành Viên
nice

0
avatar
sangotunhienhn
Thành Viên
Bài Viết : 3
on 02.03.16 0:07
sangotunhienhn - Thành Viên
HI

0
avatar
nkoxdl
Thành Viên
Bài Viết : 16
on 10.03.16 8:10
nkoxdl - Thành Viên
aaaaaaaaaaaa

0
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 24.05.16 11:12
TheKai - Thiết Kế Team
xem

avatar
Admin
Quản Trị Viên
Bài Viết : 45
on 28.05.16 15:59
Admin - Quản Trị Viên
An Nguyễn đã viết:xem
Cười

avatar
hoilamgi
Thành Viên
Bài Viết : 16
on 19.06.16 21:15
hoilamgi - Thành Viên
xem

0
avatar
hamesashek
Thành Viên
Bài Viết : 19
on 28.06.16 7:22
hamesashek - Thành Viên
xem

0
avatar
help me
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 06.07.16 20:55
help me - Thành Viên
xmmmmmm

0
avatar
trandangduat
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 11.07.16 14:19
trandangduat - Thành Viên
Đẹp vờ lờ

0

Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây

Chuyển đến trang : 1, 2  Next


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent