Forumotion Share Code Thống kê bài viết Zone-FM đang dùng ( Edit )
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 27.10.12 19:29
Thànhkent - Quản Trị Viên
Style thống kê bài mới này dành cho những người thích đơn giản  Cười

Edit từ code thống kê bài viết style vbb của notme  Cười đã quá

Edit by : ThànhkentĐề mô :

Copy bài đi nơi khác nhớ ghi Nguồn

Thay hết code bên dưới vào mod_recent_topics .

Code:

  
 <div class="main">
        <div class="main-head">
          <div class="page-tile"><h2>Bài Viết Mới</h2></div>
        </div>    
<div class="main-content">
  <div style="height: 20px;border-bottom: 1px solid #DDDDDD;padding-top:3px;font-weight:bold;">
    
    <div style="float:left;text-align:left;width: 50%;padding-left:15px;">Chủ đề</div>
      <div style="float:left;text-align:left;width: 8%;">Trả Lời</div>
        <div style="float:left;text-align:left;width: 8%;">Xem</div>
        <div style="float:left;text-align:right;width: 12%;">Người Gửi</div>
        <div style="float:left;text-align:right;width: 20%;">Diễn Đàn</div>
    
    
    
   </div>
  
          <div style="overflow: hidden !important;height:197px;background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 2px 5px transparent;padding:5px;padding-left:25px;">
<div style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat;">
            <!-- BEGIN classical_row -->


    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
        <tbody class="hienlast" style="display:none">
          
          <script type="text/javascript">
 function gioihanl(a){
 if(a.length > 40){
  return a.substring(0,40)+'...';}else{return a;}
  };
            function shpost(a){
            window.open(a,'','width=200,height=100,top=200,left=400,menubar=no,titlebar=no,location=no');
            };
$(function () {
    $('.dulieu').load('/search?search_keywords=&search_author=*_* table.table .statused tr:lt(20)', function () {
        var i;
        for (i = 0; i < 20; i++) {
            $('.box:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc2').html());
$('.reply:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(0)').html());
$('.view:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(1)').html());
        }
$(".hienlast").show();
    });
});
</script>    
                      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            <tr style="height: 20px;">
                <td style="padding-left:3px" width="50%" nowrap="nowrap">

                    <span class="smallfont">
                        <a href="javascript:shpost('{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}');" title="Click to view post"></a>
                        <a title="{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">
<script>document.write(gioihanl('{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}'));</script>
</a>
                     </span>
                    
                </td>
<td nowrap="nowrap" class="reply" width="8%">
 
                </td>
<td nowrap="nowrap" class="view" width="8%">
                    
                </td>
                <td style="text-align:right" nowrap="nowrap" width="12%">
                    <span class="smallfont">
                      <!-- BEGIN switch_poster -->
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
      <!-- END switch_poster -->
 
      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
      <!-- END switch_poster_guest -->
                                                                             </span>
                </td>
                <td style="text-align:right" nowrap="nowrap" class="box" width="20%">
                  
                </td>
            </tr>
            <!-- END recent_topic_row -->
        </tbody>
    </table>
</div></div></div></div>
  <div style="display:none" class="dulieu"></div>

                                  
<!-- END classical_row -->

Done...Được sửa bởi Thànhkent ngày 30.10.12 18:21; sửa lần 3.

0
avatar
nguyenhoang21
Thành Viên
Bài Viết : 1
on 27.10.12 20:41
nguyenhoang21 - Thành Viên
zxc

0
avatar
tannguyen135
Thành Viên
Bài Viết : 8
on 27.10.12 23:29
tannguyen135 - Thành Viên
hay

0
avatar
24h...CậuéC
Thiết Kế Team
Bài Viết : 51
on 28.10.12 7:35
24h...CậuéC - Thiết Kế Team
giống đây á

avatar
Mr.JoOnG
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 28.10.12 10:15
Mr.JoOnG - Thành Viên
đẹp

0
avatar
mrkunvl
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 28.10.12 14:18
mrkunvl - Thành Viên
xem

0
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 29.10.12 18:08
TheKai - Thiết Kế Team
Thanks tôi mún xem !

0
avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 30.10.12 12:37
bucnong - Thành Viên
like

avatar
TopDragon
Thành Viên
Bài Viết : 27
on 30.10.12 16:32
TopDragon - Thành Viên
Like !!~

avatar
TopDragon
Thành Viên
Bài Viết : 27
on 03.11.12 9:49
TopDragon - Thành Viên
tks

avatar
baotranno123
Thành Viên
Bài Viết : 3
on 03.11.12 17:30
baotranno123 - Thành Viên
Thanh kiu

avatar
dejanpetrus
Thành Viên
Bài Viết : 9
on 06.11.12 6:10
dejanpetrus - Thành Viên
xem

avatar
Pé Yêu Anh
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 06.11.12 13:19
Pé Yêu Anh - Thành Viên
Không có cột Toppost

avatar
anhdausai
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 06.11.12 14:21
anhdausai - Thành Viên
uuuuuuuuu

avatar
Jinnie
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 06.11.12 17:28
Jinnie - Thành Viên
coi


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent